avutil: Add av_image_check_size2()
[ffmpeg.git] / libavutil / imgutils.c
index 37808e5..cc410ab 100644 (file)
@@ -248,19 +248,38 @@ static const AVClass imgutils_class = {
     .parent_log_context_offset = offsetof(ImgUtils, log_ctx),
 };
 
-int av_image_check_size(unsigned int w, unsigned int h, int log_offset, void *log_ctx)
+int av_image_check_size2(unsigned int w, unsigned int h, int64_t max_pixels, enum AVPixelFormat pix_fmt, int log_offset, void *log_ctx)
 {
     ImgUtils imgutils = {
         .class      = &imgutils_class,
         .log_offset = log_offset,
         .log_ctx    = log_ctx,
     };
+    int64_t stride = av_image_get_linesize(pix_fmt, w, 0);
+    if (stride <= 0)
+        stride = 8LL*w;
+    stride += 128*8;
 
-    if ((int)w>0 && (int)h>0 && (w+128)*(uint64_t)(h+128) < INT_MAX/8)
-        return 0;
+    if ((int)w<=0 || (int)h<=0 || stride >= INT_MAX || stride*(uint64_t)(h+128) >= INT_MAX) {
+        av_log(&imgutils, AV_LOG_ERROR, "Picture size %ux%u is invalid\n", w, h);
+        return AVERROR(EINVAL);
+    }
 
-    av_log(&imgutils, AV_LOG_ERROR, "Picture size %ux%u is invalid\n", w, h);
-    return AVERROR(EINVAL);
+    if (max_pixels < INT64_MAX) {
+        if (w*(int64_t)h > max_pixels) {
+            av_log(&imgutils, AV_LOG_ERROR,
+                    "Picture size %ux%u exceeds specified max pixel count %"PRId64", see the documentation if you wish to increase it\n",
+                    w, h, max_pixels);
+            return AVERROR(EINVAL);
+        }
+    }
+
+    return 0;
+}
+
+int av_image_check_size(unsigned int w, unsigned int h, int log_offset, void *log_ctx)
+{
+    return av_image_check_size2(w, h, INT64_MAX, AV_PIX_FMT_NONE, log_offset, log_ctx);
 }
 
 int av_image_check_sar(unsigned int w, unsigned int h, AVRational sar)