dump: Print AVAudioServiceType side data
[ffmpeg.git] / libavformat / dump.c
index aae23af..3248e56 100644 (file)
@@ -27,6 +27,7 @@
 #include "libavutil/log.h"
 #include "libavutil/mathematics.h"
 #include "libavutil/replaygain.h"
+#include "libavutil/stereo3d.h"
 
 #include "avformat.h"
 
@@ -115,11 +116,11 @@ static void print_fps(double d, const char *postfix)
 {
     uint64_t v = lrintf(d * 100);
     if (v % 100)
-        av_log(NULL, AV_LOG_INFO, "%3.2f %s", d, postfix);
+        av_log(NULL, AV_LOG_INFO, "%3.2f %s", d, postfix);
     else if (v % (100 * 1000))
-        av_log(NULL, AV_LOG_INFO, "%1.0f %s", d, postfix);
+        av_log(NULL, AV_LOG_INFO, "%1.0f %s", d, postfix);
     else
-        av_log(NULL, AV_LOG_INFO, "%1.0fk %s", d / 1000, postfix);
+        av_log(NULL, AV_LOG_INFO, "%1.0fk %s", d / 1000, postfix);
 }
 
 static void dump_metadata(void *ctx, AVDictionary *m, const char *indent)
@@ -156,7 +157,7 @@ static void dump_paramchange(void *ctx, AVPacketSideData *sd)
         channels = AV_RL32(data);
         data += 4;
         size -= 4;
-        av_log(ctx, AV_LOG_INFO, "channel count %d, ", channels);
+        av_log(ctx, AV_LOG_INFO, "channel count %"PRIu32", ", channels);
     }
     if (flags & AV_SIDE_DATA_PARAM_CHANGE_CHANNEL_LAYOUT) {
         if (size < 8)
@@ -173,7 +174,7 @@ static void dump_paramchange(void *ctx, AVPacketSideData *sd)
         sample_rate = AV_RL32(data);
         data += 4;
         size -= 4;
-        av_log(ctx, AV_LOG_INFO, "sample_rate %d, ", sample_rate);
+        av_log(ctx, AV_LOG_INFO, "sample_rate %"PRIu32", ", sample_rate);
     }
     if (flags & AV_SIDE_DATA_PARAM_CHANGE_DIMENSIONS) {
         if (size < 8)
@@ -184,7 +185,7 @@ static void dump_paramchange(void *ctx, AVPacketSideData *sd)
         height = AV_RL32(data);
         data += 4;
         size -= 4;
-        av_log(ctx, AV_LOG_INFO, "width %d height %d", width, height);
+        av_log(ctx, AV_LOG_INFO, "width %"PRIu32" height %"PRIu32, width, height);
     }
 
     return;
@@ -229,6 +230,94 @@ static void dump_replaygain(void *ctx, AVPacketSideData *sd)
     print_peak(ctx, "album peak", rg->album_peak);
 }
 
+static void dump_stereo3d(void *ctx, AVPacketSideData *sd)
+{
+    AVStereo3D *stereo;
+
+    if (sd->size < sizeof(*stereo)) {
+        av_log(ctx, AV_LOG_INFO, "invalid data");
+        return;
+    }
+
+    stereo = (AVStereo3D *)sd->data;
+
+    switch (stereo->type) {
+    case AV_STEREO3D_2D:
+        av_log(ctx, AV_LOG_INFO, "2D");
+        break;
+    case AV_STEREO3D_SIDEBYSIDE:
+        av_log(ctx, AV_LOG_INFO, "side by side");
+        break;
+    case AV_STEREO3D_TOPBOTTOM:
+        av_log(ctx, AV_LOG_INFO, "top and bottom");
+        break;
+    case AV_STEREO3D_FRAMESEQUENCE:
+        av_log(ctx, AV_LOG_INFO, "frame alternate");
+        break;
+    case AV_STEREO3D_CHECKERBOARD:
+        av_log(ctx, AV_LOG_INFO, "checkerboard");
+        break;
+    case AV_STEREO3D_LINES:
+        av_log(ctx, AV_LOG_INFO, "interleaved lines");
+        break;
+    case AV_STEREO3D_COLUMNS:
+        av_log(ctx, AV_LOG_INFO, "interleaved columns");
+        break;
+    case AV_STEREO3D_SIDEBYSIDE_QUINCUNX:
+        av_log(ctx, AV_LOG_INFO, "side by side (quincunx subsampling)");
+        break;
+    default:
+        av_log(ctx, AV_LOG_WARNING, "unknown");
+        break;
+    }
+
+    if (stereo->flags & AV_STEREO3D_FLAG_INVERT)
+        av_log(ctx, AV_LOG_INFO, " (inverted)");
+}
+
+static void dump_audioservicetype(void *ctx, AVPacketSideData *sd)
+{
+    enum AVAudioServiceType *ast = (enum AVAudioServiceType *)sd->data;
+
+    if (sd->size < sizeof(*ast)) {
+        av_log(ctx, AV_LOG_INFO, "invalid data");
+        return;
+    }
+
+    switch (*ast) {
+    case AV_AUDIO_SERVICE_TYPE_MAIN:
+        av_log(ctx, AV_LOG_INFO, "main");
+        break;
+    case AV_AUDIO_SERVICE_TYPE_EFFECTS:
+        av_log(ctx, AV_LOG_INFO, "effects");
+        break;
+    case AV_AUDIO_SERVICE_TYPE_VISUALLY_IMPAIRED:
+        av_log(ctx, AV_LOG_INFO, "visually impaired");
+        break;
+    case AV_AUDIO_SERVICE_TYPE_HEARING_IMPAIRED:
+        av_log(ctx, AV_LOG_INFO, "hearing impaired");
+        break;
+    case AV_AUDIO_SERVICE_TYPE_DIALOGUE:
+        av_log(ctx, AV_LOG_INFO, "dialogue");
+        break;
+    case AV_AUDIO_SERVICE_TYPE_COMMENTARY:
+        av_log(ctx, AV_LOG_INFO, "comentary");
+        break;
+    case AV_AUDIO_SERVICE_TYPE_EMERGENCY:
+        av_log(ctx, AV_LOG_INFO, "emergency");
+        break;
+    case AV_AUDIO_SERVICE_TYPE_VOICE_OVER:
+        av_log(ctx, AV_LOG_INFO, "voice over");
+        break;
+    case AV_AUDIO_SERVICE_TYPE_KARAOKE:
+        av_log(ctx, AV_LOG_INFO, "karaoke");
+        break;
+    default:
+        av_log(ctx, AV_LOG_WARNING, "unknown");
+        break;
+    }
+}
+
 static void dump_sidedata(void *ctx, AVStream *st, const char *indent)
 {
     int i;
@@ -262,6 +351,14 @@ static void dump_sidedata(void *ctx, AVStream *st, const char *indent)
             av_log(ctx, AV_LOG_INFO, "displaymatrix: rotation of %.2f degrees",
                    av_display_rotation_get((int32_t *)sd.data));
             break;
+        case AV_PKT_DATA_STEREO3D:
+            av_log(ctx, AV_LOG_INFO, "stereo3d: ");
+            dump_stereo3d(ctx, &sd);
+            break;
+        case AV_PKT_DATA_AUDIO_SERVICE_TYPE:
+            av_log(ctx, AV_LOG_INFO, "audio service type: ");
+            dump_audioservicetype(ctx, &sd);
+            break;
         default:
             av_log(ctx, AV_LOG_WARNING,
                    "unknown side data type %d (%d bytes)", sd.type, sd.size);
@@ -282,7 +379,7 @@ static void dump_stream_format(AVFormatContext *ic, int i,
     AVDictionaryEntry *lang = av_dict_get(st->metadata, "language", NULL, 0);
 
     avcodec_string(buf, sizeof(buf), st->codec, is_output);
-    av_log(NULL, AV_LOG_INFO, "    Stream #%d.%d", index, i);
+    av_log(NULL, AV_LOG_INFO, "    Stream #%d:%d", index, i);
 
     /* the pid is an important information, so we display it */
     /* XXX: add a generic system */
@@ -307,11 +404,17 @@ static void dump_stream_format(AVFormatContext *ic, int i,
     }
 
     if (st->codec->codec_type == AVMEDIA_TYPE_VIDEO) {
-        if (st->avg_frame_rate.den && st->avg_frame_rate.num)
-            print_fps(av_q2d(st->avg_frame_rate), "fps");
-        if (st->time_base.den && st->time_base.num)
-            print_fps(1 / av_q2d(st->time_base), "tbn");
-        if (st->codec->time_base.den && st->codec->time_base.num)
+        int fps = st->avg_frame_rate.den && st->avg_frame_rate.num;
+        int tbn = st->time_base.den && st->time_base.num;
+        int tbc = st->codec->time_base.den && st->codec->time_base.num;
+
+        if (fps || tbn || tbc)
+            av_log(NULL, AV_LOG_INFO, "\n      ");
+        if (fps)
+            print_fps(av_q2d(st->avg_frame_rate), tbn || tbc ? "fps, " : "fps");
+        if (tbn)
+            print_fps(1 / av_q2d(st->time_base), tbc ? "tbn, " : "tbn");
+        if (tbc)
             print_fps(1 / av_q2d(st->codec->time_base), "tbc");
     }
 
@@ -390,7 +493,7 @@ void av_dump_format(AVFormatContext *ic, int index,
 
     for (i = 0; i < ic->nb_chapters; i++) {
         AVChapter *ch = ic->chapters[i];
-        av_log(NULL, AV_LOG_INFO, "    Chapter #%d.%d: ", index, i);
+        av_log(NULL, AV_LOG_INFO, "    Chapter #%d:%d: ", index, i);
         av_log(NULL, AV_LOG_INFO,
                "start %f, ", ch->start * av_q2d(ch->time_base));
         av_log(NULL, AV_LOG_INFO,