WAV muxer: add RF64 support
[ffmpeg.git] / libavformat / avidec.c
index 5abb9de..2f248b1 100644 (file)
@@ -140,7 +140,7 @@ static int get_riff(AVFormatContext *s, AVIOContext *pb)
         if(!memcmp(header, avi_headers[i], 8))
             break;
     if(!avi_headers[i][0])
-        return -1;
+        return AVERROR_INVALIDDATA;
 
     if(header[7] == 0x19)
         av_log(s, AV_LOG_INFO, "This file has been generated by a totally broken muxer.\n");
@@ -168,26 +168,26 @@ static int read_braindead_odml_indx(AVFormatContext *s, int frame_num){
             longs_pre_entry,index_type, entries_in_use, chunk_id, base);
 
     if(stream_id >= s->nb_streams || stream_id < 0)
-        return -1;
+        return AVERROR_INVALIDDATA;
     st= s->streams[stream_id];
     ast = st->priv_data;
 
     if(index_sub_type)
-        return -1;
+        return AVERROR_INVALIDDATA;
 
     avio_rl32(pb);
 
     if(index_type && longs_pre_entry != 2)
-        return -1;
+        return AVERROR_INVALIDDATA;
     if(index_type>1)
-        return -1;
+        return AVERROR_INVALIDDATA;
 
     if(filesize > 0 && base >= filesize){
         av_log(s, AV_LOG_ERROR, "ODML index invalid\n");
         if(base>>32 == (base & 0xFFFFFFFF) && (base & 0xFFFFFFFF) < filesize && filesize <= 0xFFFFFFFF)
             base &= 0xFFFFFFFF;
         else
-            return -1;
+            return AVERROR_INVALIDDATA;
     }
 
     for(i=0; i<entries_in_use; i++){
@@ -201,7 +201,7 @@ static int read_braindead_odml_indx(AVFormatContext *s, int frame_num){
             av_log(s, AV_LOG_ERROR, "pos:%"PRId64", len:%X\n", pos, len);
 #endif
             if(url_feof(pb))
-                return -1;
+                return AVERROR_INVALIDDATA;
 
             if(last_pos == pos || pos == base - 8)
                 avi->non_interleaved= 1;
@@ -218,13 +218,13 @@ static int read_braindead_odml_indx(AVFormatContext *s, int frame_num){
             duration = avio_rl32(pb);
 
             if(url_feof(pb))
-                return -1;
+                return AVERROR_INVALIDDATA;
 
             pos = avio_tell(pb);
 
             if(avi->odml_depth > MAX_ODML_DEPTH){
                 av_log(s, AV_LOG_ERROR, "Too deeply nested ODML indexes\n");
-                return -1;
+                return AVERROR_INVALIDDATA;
             }
 
             if(avio_seek(pb, offset+8, SEEK_SET) < 0)
@@ -279,10 +279,10 @@ static int avi_read_tag(AVFormatContext *s, AVStream *st, uint32_t tag, uint32_t
     size += (size & 1);
 
     if (size == UINT_MAX)
-        return -1;
+        return AVERROR(EINVAL);
     value = av_malloc(size+1);
     if (!value)
-        return -1;
+        return AVERROR(ENOMEM);
     avio_read(pb, value, size);
     value[size]=0;
 
@@ -367,8 +367,9 @@ static int avi_read_header(AVFormatContext *s)
 
     avi->stream_index= -1;
 
-    if (get_riff(s, pb) < 0)
-        return -1;
+    ret = get_riff(s, pb);
+    if (ret < 0)
+        return ret;
 
     av_log(avi, AV_LOG_DEBUG, "use odml:%d\n", avi->use_odml);
 
@@ -545,7 +546,8 @@ static int avi_read_header(AVFormatContext *s)
             }
             ast->sample_size = avio_rl32(pb); /* sample ssize */
             ast->cum_len *= FFMAX(1, ast->sample_size);
-//            av_log(s, AV_LOG_DEBUG, "%d %d %d %d\n", ast->rate, ast->scale, ast->start, ast->sample_size);
+            av_dlog(s, "%"PRIu32" %"PRIu32" %d\n",
+                    ast->rate, ast->scale, ast->sample_size);
 
             switch(tag1) {
             case MKTAG('v', 'i', 'd', 's'):
@@ -625,7 +627,7 @@ static int avi_read_header(AVFormatContext *s)
                         pal_size = FFMIN(pal_size, st->codec->extradata_size);
                         pal_src = st->codec->extradata + st->codec->extradata_size - pal_size;
                         for (i = 0; i < pal_size/4; i++)
-                            ast->pal[i] = 0xFF<<24 | AV_RL32(pal_src+4*i);
+                            ast->pal[i] = 0xFFU<<24 | AV_RL32(pal_src+4*i);
                         ast->has_pal = 1;
                     }
 
@@ -676,10 +678,21 @@ static int avi_read_header(AVFormatContext *s)
                         st->codec->codec_id  = AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_AMV;
                         ast->dshow_block_align = 0;
                     }
+                    if(st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_AAC && ast->dshow_block_align <= 4 && ast->dshow_block_align) {
+                        av_log(s, AV_LOG_DEBUG, "overriding invalid dshow_block_align of %d\n", ast->dshow_block_align);
+                        ast->dshow_block_align = 0;
+                    }
+                    if(st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_AAC && ast->dshow_block_align == 1024 && ast->sample_size == 1024 ||
+                       st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_AAC && ast->dshow_block_align == 4096 && ast->sample_size == 4096 ||
+                       st->codec->codec_id == AV_CODEC_ID_MP3 && ast->dshow_block_align == 1152 && ast->sample_size == 1152) {
+                        av_log(s, AV_LOG_DEBUG, "overriding sample_size\n");
+                        ast->sample_size = 0;
+                    }
                     break;
                 case AVMEDIA_TYPE_SUBTITLE:
                     st->codec->codec_type = AVMEDIA_TYPE_SUBTITLE;
                     st->request_probe= 1;
+                    avio_skip(pb, size);
                     break;
                 default:
                     st->codec->codec_type = AVMEDIA_TYPE_DATA;
@@ -739,7 +752,9 @@ static int avi_read_header(AVFormatContext *s)
 
                 if(active_aspect.num && active_aspect.den && active.num && active.den){
                     st->sample_aspect_ratio= av_div_q(active_aspect, active);
-//av_log(s, AV_LOG_ERROR, "vprp %d/%d %d/%d\n", active_aspect.num, active_aspect.den, active.num, active.den);
+                    av_dlog(s, "vprp %d/%d %d/%d\n",
+                            active_aspect.num, active_aspect.den,
+                            active.num, active.den);
                 }
                 size -= 9*4;
             }
@@ -747,7 +762,9 @@ static int avi_read_header(AVFormatContext *s)
             break;
         case MKTAG('s', 't', 'r', 'n'):
             if(s->nb_streams){
-                avi_read_tag(s, s->streams[s->nb_streams-1], tag, size);
+                ret = avi_read_tag(s, s->streams[s->nb_streams-1], tag, size);
+                if (ret < 0)
+                    return ret;
                 break;
             }
         default:
@@ -770,7 +787,7 @@ static int avi_read_header(AVFormatContext *s)
     /* check stream number */
     if (stream_index != s->nb_streams - 1) {
     fail:
-        return -1;
+        return AVERROR_INVALIDDATA;
     }
 
     if(!avi->index_loaded && pb->seekable)
@@ -803,7 +820,7 @@ static int avi_read_header(AVFormatContext *s)
 }
 
 static int read_gab2_sub(AVStream *st, AVPacket *pkt) {
-    if (!strcmp(pkt->data, "GAB2") && AV_RL16(pkt->data+5) == 2) {
+    if (pkt->data && !strcmp(pkt->data, "GAB2") && AV_RL16(pkt->data+5) == 2) {
         uint8_t desc[256];
         int score = AVPROBE_SCORE_MAX / 2, ret;
         AVIStream *ast = st->priv_data;
@@ -917,7 +934,8 @@ start_sync:
         size= d[4] + (d[5]<<8) + (d[6]<<16) + (d[7]<<24);
 
         n= get_stream_idx(d+2);
-//av_log(s, AV_LOG_DEBUG, "%X %X %X %X %X %X %X %X %"PRId64" %d %d\n", d[0], d[1], d[2], d[3], d[4], d[5], d[6], d[7], i, size, n);
+        av_dlog(s, "%X %X %X %X %X %X %X %X %"PRId64" %u %d\n",
+                d[0], d[1], d[2], d[3], d[4], d[5], d[6], d[7], i, size, n);
         if(i + (uint64_t)size > avi->fsize || d[0] > 127)
             continue;
 
@@ -927,7 +945,6 @@ start_sync:
            ||(d[0] == 'J' && d[1] == 'U' && d[2] == 'N' && d[3] == 'K')
            ||(d[0] == 'i' && d[1] == 'd' && d[2] == 'x' && d[3] == '1')){
             avio_skip(pb, size);
-//av_log(s, AV_LOG_DEBUG, "SKIP\n");
             goto start_sync;
         }
 
@@ -996,7 +1013,7 @@ start_sync:
                 avio_rl16(pb); //flags
 
                 for (; k <= last; k++)
-                    ast->pal[k] = 0xFF<<24 | avio_rb32(pb)>>8;// b + (g << 8) + (r << 16);
+                    ast->pal[k] = 0xFFU<<24 | avio_rb32(pb)>>8;// b + (g << 8) + (r << 16);
                 ast->has_pal= 1;
                 goto start_sync;
             } else if(   ((ast->prefix_count<5 || sync+9 > i) && d[2]<128 && d[3]<128) ||
@@ -1006,7 +1023,6 @@ start_sync:
 
                 if (exit_early)
                     return 0;
-//av_log(s, AV_LOG_DEBUG, "OK\n");
                 if(d[2]*256+d[3] == ast->prefix)
                     ast->prefix_count++;
                 else{
@@ -1069,7 +1085,8 @@ static int avi_read_packet(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
 
             ts = av_rescale_q(ts, st->time_base, (AVRational){FFMAX(1, ast->sample_size), AV_TIME_BASE});
 
-//            av_log(s, AV_LOG_DEBUG, "%"PRId64" %d/%d %"PRId64"\n", ts, st->time_base.num, st->time_base.den, ast->frame_offset);
+            av_dlog(s, "%"PRId64" %d/%d %"PRId64"\n", ts,
+                    st->time_base.num, st->time_base.den, ast->frame_offset);
             if(ts < best_ts){
                 best_ts= ts;
                 best_st= st;
@@ -1089,13 +1106,11 @@ static int avi_read_packet(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
                 best_ast->frame_offset= best_st->index_entries[i].timestamp;
         }
 
-//        av_log(s, AV_LOG_DEBUG, "%d\n", i);
         if(i>=0){
             int64_t pos= best_st->index_entries[i].pos;
             pos += best_ast->packet_size - best_ast->remaining;
             if(avio_seek(s->pb, pos + 8, SEEK_SET) < 0)
               return AVERROR_EOF;
-//        av_log(s, AV_LOG_DEBUG, "pos=%"PRId64"\n", pos);
 
             av_assert0(best_ast->remaining <= best_ast->packet_size);
 
@@ -1133,7 +1148,7 @@ resync:
             return err;
         size = err;
 
-        if(ast->has_pal && pkt->data && pkt->size<(unsigned)INT_MAX/2){
+        if(ast->has_pal && pkt->size<(unsigned)INT_MAX/2){
             uint8_t *pal;
             pal = av_packet_new_side_data(pkt, AV_PKT_DATA_PALETTE, AVPALETTE_SIZE);
             if(!pal){
@@ -1164,7 +1179,9 @@ resync:
 //                pkt->dts += ast->start;
             if(ast->sample_size)
                 pkt->dts /= ast->sample_size;
-//av_log(s, AV_LOG_DEBUG, "dts:%"PRId64" offset:%"PRId64" %d/%d smpl_siz:%d base:%d st:%d size:%d\n", pkt->dts, ast->frame_offset, ast->scale, ast->rate, ast->sample_size, AV_TIME_BASE, avi->stream_index, size);
+            av_dlog(s, "dts:%"PRId64" offset:%"PRId64" %d/%d smpl_siz:%d base:%d st:%d size:%d\n",
+                    pkt->dts, ast->frame_offset, ast->scale, ast->rate,
+                    ast->sample_size, AV_TIME_BASE, avi->stream_index, size);
             pkt->stream_index = avi->stream_index;
 
             if (st->codec->codec_type == AVMEDIA_TYPE_VIDEO) {
@@ -1201,7 +1218,7 @@ resync:
             }
             ast->frame_offset += get_duration(ast, pkt->size);
         }
-        ast->remaining -= size;
+        ast->remaining -= err;
         if(!ast->remaining){
             avi->stream_index= -1;
             ast->packet_size= 0;
@@ -1223,7 +1240,7 @@ resync:
                 avi->dts_max = dts;
         }
 
-        return size;
+        return 0;
     }
 
     if ((err = avi_sync(s, 0)) < 0)
@@ -1248,7 +1265,7 @@ static int avi_read_idx1(AVFormatContext *s, int size)
 
     nb_index_entries = size / 16;
     if (nb_index_entries <= 0)
-        return -1;
+        return AVERROR_INVALIDDATA;
 
     idx1_pos = avio_tell(pb);
     avio_seek(pb, avi->movi_list+4, SEEK_SET);
@@ -1258,6 +1275,11 @@ static int avi_read_idx1(AVFormatContext *s, int size)
     avi->stream_index = -1;
     avio_seek(pb, idx1_pos, SEEK_SET);
 
+    if (s->nb_streams == 1 && s->streams[0]->codec->codec_tag == AV_RL32("MMES")){
+        first_packet_pos = 0;
+        data_offset = avi->movi_list;
+    }
+
     /* Read the entries and sort them in each stream component. */
     for(i = 0; i < nb_index_entries; i++) {
         if(url_feof(pb))
@@ -1285,7 +1307,6 @@ static int avi_read_idx1(AVFormatContext *s, int size)
 
         av_dlog(s, "%d cum_len=%"PRId64"\n", len, ast->cum_len);
 
-
         // even if we have only a single stream, we should
         // switch to non-interleaved to get correct timestamps
         if(last_pos == pos)
@@ -1341,7 +1362,7 @@ static int guess_ni_flag(AVFormatContext *s){
     if (last_start > first_end)
         return 1;
     idx= av_mallocz(sizeof(*idx) * s->nb_streams);
-    for (min_pos=pos=0; min_pos!=INT64_MAX; pos= min_pos+1) {
+    for (min_pos=pos=0; min_pos!=INT64_MAX; pos= min_pos+1LU) {
         int64_t max_dts = INT64_MIN/2, min_dts= INT64_MAX/2;
         min_pos = INT64_MAX;
 
@@ -1446,14 +1467,15 @@ static int avi_read_seek(AVFormatContext *s, int stream_index, int64_t timestamp
                    timestamp * FFMAX(ast->sample_size, 1),
                    st->index_entries[0].timestamp,
                    st->index_entries[st->nb_index_entries - 1].timestamp);
-        return -1;
+        return AVERROR_INVALIDDATA;
     }
 
     /* find the position */
     pos = st->index_entries[index].pos;
     timestamp = st->index_entries[index].timestamp / FFMAX(ast->sample_size, 1);
 
-//    av_log(s, AV_LOG_DEBUG, "XX %"PRId64" %d %"PRId64"\n", timestamp, index, st->index_entries[index].timestamp);
+    av_dlog(s, "XX %"PRId64" %d %"PRId64"\n",
+            timestamp, index, st->index_entries[index].timestamp);
 
     if (CONFIG_DV_DEMUXER && avi->dv_demux) {
         /* One and only one real stream for DV in AVI, and it has video  */