Merge commit 'f7986239f4dbec91c743c4c5eb0a2339bd325bf6'
[ffmpeg.git] / libavformat / audiointerleave.c
index 11f0093..6d1401d 100644 (file)
@@ -21,6 +21,7 @@
  */
 
 #include "libavutil/fifo.h"
+#include "libavutil/mathematics.h"
 #include "avformat.h"
 #include "audiointerleave.h"
 #include "internal.h"
@@ -32,8 +33,8 @@ void ff_audio_interleave_close(AVFormatContext *s)
         AVStream *st = s->streams[i];
         AudioInterleaveContext *aic = st->priv_data;
 
-        if (st->codec->codec_type == CODEC_TYPE_AUDIO)
-            av_fifo_free(aic->fifo);
+        if (st->codec->codec_type == AVMEDIA_TYPE_AUDIO)
+            av_fifo_freep(&aic->fifo);
     }
 }
 
@@ -44,43 +45,50 @@ int ff_audio_interleave_init(AVFormatContext *s,
     int i;
 
     if (!samples_per_frame)
-        return -1;
+        return AVERROR(EINVAL);
 
+    if (!time_base.num) {
+        av_log(s, AV_LOG_ERROR, "timebase not set for audio interleave\n");
+        return AVERROR(EINVAL);
+    }
     for (i = 0; i < s->nb_streams; i++) {
         AVStream *st = s->streams[i];
         AudioInterleaveContext *aic = st->priv_data;
 
-        if (st->codec->codec_type == CODEC_TYPE_AUDIO) {
+        if (st->codec->codec_type == AVMEDIA_TYPE_AUDIO) {
             aic->sample_size = (st->codec->channels *
                                 av_get_bits_per_sample(st->codec->codec_id)) / 8;
             if (!aic->sample_size) {
                 av_log(s, AV_LOG_ERROR, "could not compute sample size\n");
-                return -1;
+                return AVERROR(EINVAL);
             }
             aic->samples_per_frame = samples_per_frame;
             aic->samples = aic->samples_per_frame;
             aic->time_base = time_base;
 
             aic->fifo_size = 100* *aic->samples;
-            aic->fifo= av_fifo_alloc(100 * *aic->samples);
+            if (!(aic->fifo= av_fifo_alloc_array(100, *aic->samples)))
+                return AVERROR(ENOMEM);
         }
     }
 
     return 0;
 }
 
-static int ff_interleave_new_audio_packet(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt,
-                                   int stream_index, int flush)
+static int interleave_new_audio_packet(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt,
+                                       int stream_index, int flush)
 {
     AVStream *st = s->streams[stream_index];
     AudioInterleaveContext *aic = st->priv_data;
-
+    int ret;
     int size = FFMIN(av_fifo_size(aic->fifo), *aic->samples * aic->sample_size);
     if (!size || (!flush && size == av_fifo_size(aic->fifo)))
         return 0;
 
-    av_new_packet(pkt, size);
-    av_fifo_generic_read(aic->fifo, size, NULL, pkt->data);
+    ret = av_new_packet(pkt, size);
+    if (ret < 0)
+        return ret;
+    av_fifo_generic_read(aic->fifo, pkt->data, size, NULL);
 
     pkt->dts = pkt->pts = aic->dts;
     pkt->duration = av_rescale_q(*aic->samples, st->time_base, aic->time_base);
@@ -98,16 +106,16 @@ int ff_audio_rechunk_interleave(AVFormatContext *s, AVPacket *out, AVPacket *pkt
                         int (*get_packet)(AVFormatContext *, AVPacket *, AVPacket *, int),
                         int (*compare_ts)(AVFormatContext *, AVPacket *, AVPacket *))
 {
-    int i;
+    int i, ret;
 
     if (pkt) {
         AVStream *st = s->streams[pkt->stream_index];
         AudioInterleaveContext *aic = st->priv_data;
-        if (st->codec->codec_type == CODEC_TYPE_AUDIO) {
+        if (st->codec->codec_type == AVMEDIA_TYPE_AUDIO) {
             unsigned new_size = av_fifo_size(aic->fifo) + pkt->size;
             if (new_size > aic->fifo_size) {
                 if (av_fifo_realloc2(aic->fifo, new_size) < 0)
-                    return -1;
+                    return AVERROR(ENOMEM);
                 aic->fifo_size = new_size;
             }
             av_fifo_generic_write(aic->fifo, pkt->data, pkt->size, NULL);
@@ -115,19 +123,24 @@ int ff_audio_rechunk_interleave(AVFormatContext *s, AVPacket *out, AVPacket *pkt
             // rewrite pts and dts to be decoded time line position
             pkt->pts = pkt->dts = aic->dts;
             aic->dts += pkt->duration;
-            ff_interleave_add_packet(s, pkt, compare_ts);
+            if ((ret = ff_interleave_add_packet(s, pkt, compare_ts)) < 0)
+                return ret;
         }
         pkt = NULL;
     }
 
     for (i = 0; i < s->nb_streams; i++) {
         AVStream *st = s->streams[i];
-        if (st->codec->codec_type == CODEC_TYPE_AUDIO) {
-            AVPacket new_pkt;
-            while (ff_interleave_new_audio_packet(s, &new_pkt, i, flush))
-                ff_interleave_add_packet(s, &new_pkt, compare_ts);
+        if (st->codec->codec_type == AVMEDIA_TYPE_AUDIO) {
+            AVPacket new_pkt = { 0 };
+            while ((ret = interleave_new_audio_packet(s, &new_pkt, i, flush)) > 0) {
+                if ((ret = ff_interleave_add_packet(s, &new_pkt, compare_ts)) < 0)
+                    return ret;
+            }
+            if (ret < 0)
+                return ret;
         }
     }
 
-    return get_packet(s, out, pkt, flush);
+    return get_packet(s, out, NULL, flush);
 }