Merge commit 'a6a750c7ef240b72ce01e9653343a0ddf247d196'
[ffmpeg.git] / libavfilter / vf_kerndeint.c
index 9b77e09..4825ed5 100644 (file)
@@ -50,37 +50,25 @@ typedef struct {
 #define FLAGS AV_OPT_FLAG_VIDEO_PARAM|AV_OPT_FLAG_FILTERING_PARAM
 static const AVOption kerndeint_options[] = {
     { "thresh", "set the threshold", OFFSET(thresh), AV_OPT_TYPE_INT, {.i64=10}, 0, 255, FLAGS },
-    { "map",    "set the map", OFFSET(map), AV_OPT_TYPE_INT, {.i64=0}, 0, 1, FLAGS },
-    { "order",  "set the order", OFFSET(order), AV_OPT_TYPE_INT, {.i64=0}, 0, 1, FLAGS },
-    { "sharp",  "enable sharpening", OFFSET(sharp), AV_OPT_TYPE_INT, {.i64=0}, 0, 1, FLAGS },
-    { "twoway", "enable twoway", OFFSET(twoway), AV_OPT_TYPE_INT, {.i64=0}, 0, 1, FLAGS },
+    { "map",    "set the map",    OFFSET(map),    AV_OPT_TYPE_BOOL, {.i64=0}, 0, 1, FLAGS },
+    { "order",  "set the order",  OFFSET(order),  AV_OPT_TYPE_BOOL, {.i64=0}, 0, 1, FLAGS },
+    { "sharp",  "set sharpening", OFFSET(sharp),  AV_OPT_TYPE_BOOL, {.i64=0}, 0, 1, FLAGS },
+    { "twoway", "set twoway",     OFFSET(twoway), AV_OPT_TYPE_BOOL, {.i64=0}, 0, 1, FLAGS },
     { NULL }
 };
 
 AVFILTER_DEFINE_CLASS(kerndeint);
 
-static av_cold int init(AVFilterContext *ctx, const char *args)
-{
-    KerndeintContext *kerndeint = ctx->priv;
-    const char const * shorthand[] = { "thresh", "map", "order", "sharp", "twoway", NULL };
-
-    kerndeint->class = &kerndeint_class;
-    av_opt_set_defaults(kerndeint);
-
-    return av_opt_set_from_string(kerndeint, args, shorthand, "=", ":");
-}
-
 static av_cold void uninit(AVFilterContext *ctx)
 {
     KerndeintContext *kerndeint = ctx->priv;
 
-    av_free(kerndeint->tmp_data[0]);
-    av_opt_free(kerndeint);
+    av_freep(&kerndeint->tmp_data[0]);
 }
 
 static int query_formats(AVFilterContext *ctx)
 {
-    static const enum PixelFormat pix_fmts[] = {
+    static const enum AVPixelFormat pix_fmts[] = {
         AV_PIX_FMT_YUV420P,
         AV_PIX_FMT_YUYV422,
         AV_PIX_FMT_ARGB, AV_PIX_FMT_0RGB,
@@ -90,9 +78,10 @@ static int query_formats(AVFilterContext *ctx)
         AV_PIX_FMT_NONE
     };
 
-    ff_set_common_formats(ctx, ff_make_format_list(pix_fmts));
-
-    return 0;
+    AVFilterFormats *fmts_list = ff_make_format_list(pix_fmts);
+    if (!fmts_list)
+        return AVERROR(ENOMEM);
+    return ff_set_common_formats(ctx, fmts_list);
 }
 
 static int config_props(AVFilterLink *inlink)
@@ -101,7 +90,7 @@ static int config_props(AVFilterLink *inlink)
     const AVPixFmtDescriptor *desc = av_pix_fmt_desc_get(inlink->format);
     int ret;
 
-    kerndeint->is_packed_rgb = av_pix_fmt_desc_get(inlink->format)->flags & PIX_FMT_RGB;
+    kerndeint->is_packed_rgb = av_pix_fmt_desc_get(inlink->format)->flags & AV_PIX_FMT_FLAG_RGB;
     kerndeint->vsub = desc->log2_chroma_h;
 
     ret = av_image_alloc(kerndeint->tmp_data, kerndeint->tmp_linesize,
@@ -116,11 +105,11 @@ static int config_props(AVFilterLink *inlink)
     return 0;
 }
 
-static int filter_frame(AVFilterLink *inlink, AVFilterBufferRef *inpic)
+static int filter_frame(AVFilterLink *inlink, AVFrame *inpic)
 {
     KerndeintContext *kerndeint = inlink->dst->priv;
     AVFilterLink *outlink = inlink->dst->outputs[0];
-    AVFilterBufferRef *outpic;
+    AVFrame *outpic;
     const uint8_t *prvp;   ///< Previous field's pixel line number n
     const uint8_t *prvpp;  ///< Previous field's pixel line number (n - 1)
     const uint8_t *prvpn;  ///< Previous field's pixel line number (n + 1)
@@ -154,22 +143,22 @@ static int filter_frame(AVFilterLink *inlink, AVFilterBufferRef *inpic)
 
     const int is_packed_rgb = kerndeint->is_packed_rgb;
 
-    outpic = ff_get_video_buffer(outlink, AV_PERM_WRITE|AV_PERM_ALIGN, outlink->w, outlink->h);
+    outpic = ff_get_video_buffer(outlink, outlink->w, outlink->h);
     if (!outpic) {
-        avfilter_unref_bufferp(&inpic);
+        av_frame_free(&inpic);
         return AVERROR(ENOMEM);
     }
-    avfilter_copy_buffer_ref_props(outpic, inpic);
-    outpic->video->interlaced = 0;
+    av_frame_copy_props(outpic, inpic);
+    outpic->interlaced_frame = 0;
 
-    for (plane = 0; inpic->data[plane] && plane < 4; plane++) {
-        h = plane == 0 ? inlink->h : inlink->h >> kerndeint->vsub;
+    for (plane = 0; plane < 4 && inpic->data[plane] && inpic->linesize[plane]; plane++) {
+        h = plane == 0 ? inlink->h : AV_CEIL_RSHIFT(inlink->h, kerndeint->vsub);
         bwidth = kerndeint->tmp_bwidth[plane];
 
-        srcp = srcp_saved = inpic->data[plane];
+        srcp_saved        = inpic->data[plane];
         src_linesize      = inpic->linesize[plane];
         psrc_linesize     = kerndeint->tmp_linesize[plane];
-        dstp = dstp_saved = outpic->data[plane];
+        dstp_saved        = outpic->data[plane];
         dst_linesize      = outpic->linesize[plane];
         srcp              = srcp_saved + (1 - order) * src_linesize;
         dstp              = dstp_saved + (1 - order) * dst_linesize;
@@ -295,7 +284,7 @@ static int filter_frame(AVFilterLink *inlink, AVFilterBufferRef *inpic)
         av_image_copy_plane(dstp, psrc_linesize, srcp, src_linesize, bwidth, h);
     }
 
-    avfilter_unref_buffer(inpic);
+    av_frame_free(&inpic);
     return ff_filter_frame(outlink, outpic);
 }
 
@@ -305,7 +294,6 @@ static const AVFilterPad kerndeint_inputs[] = {
         .type         = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
         .filter_frame = filter_frame,
         .config_props = config_props,
-        .min_perms    = AV_PERM_READ,
     },
     { NULL }
 };
@@ -318,16 +306,14 @@ static const AVFilterPad kerndeint_outputs[] = {
     { NULL }
 };
 
-AVFilter avfilter_vf_kerndeint = {
+
+AVFilter ff_vf_kerndeint = {
     .name          = "kerndeint",
     .description   = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Apply kernel deinterlacing to the input."),
     .priv_size     = sizeof(KerndeintContext),
-    .init          = init,
+    .priv_class    = &kerndeint_class,
     .uninit        = uninit,
     .query_formats = query_formats,
-
     .inputs        = kerndeint_inputs,
     .outputs       = kerndeint_outputs,
-
-    .priv_class = &kerndeint_class,
 };