avutil/pixdesc: deprecate AV_PIX_FMT_FLAG_PSEUDOPAL
[ffmpeg.git] / libavfilter / drawutils.c
index 4214fc8..db8c7a6 100644 (file)
 
 #include <string.h>
 
+#include "libavutil/avassert.h"
 #include "libavutil/avutil.h"
 #include "libavutil/colorspace.h"
+#include "libavutil/intreadwrite.h"
 #include "libavutil/mem.h"
 #include "libavutil/pixdesc.h"
 #include "drawutils.h"
@@ -37,12 +39,38 @@ int ff_fill_rgba_map(uint8_t *rgba_map, enum AVPixelFormat pix_fmt)
     case AV_PIX_FMT_ARGB:  rgba_map[ALPHA] = 0; rgba_map[RED  ] = 1; rgba_map[GREEN] = 2; rgba_map[BLUE ] = 3; break;
     case AV_PIX_FMT_0BGR:
     case AV_PIX_FMT_ABGR:  rgba_map[ALPHA] = 0; rgba_map[BLUE ] = 1; rgba_map[GREEN] = 2; rgba_map[RED  ] = 3; break;
+    case AV_PIX_FMT_RGB48LE:
+    case AV_PIX_FMT_RGB48BE:
+    case AV_PIX_FMT_RGBA64BE:
+    case AV_PIX_FMT_RGBA64LE:
     case AV_PIX_FMT_RGB0:
     case AV_PIX_FMT_RGBA:
     case AV_PIX_FMT_RGB24: rgba_map[RED  ] = 0; rgba_map[GREEN] = 1; rgba_map[BLUE ] = 2; rgba_map[ALPHA] = 3; break;
+    case AV_PIX_FMT_BGR48LE:
+    case AV_PIX_FMT_BGR48BE:
+    case AV_PIX_FMT_BGRA64BE:
+    case AV_PIX_FMT_BGRA64LE:
     case AV_PIX_FMT_BGRA:
     case AV_PIX_FMT_BGR0:
     case AV_PIX_FMT_BGR24: rgba_map[BLUE ] = 0; rgba_map[GREEN] = 1; rgba_map[RED  ] = 2; rgba_map[ALPHA] = 3; break;
+    case AV_PIX_FMT_GBRP9LE:
+    case AV_PIX_FMT_GBRP9BE:
+    case AV_PIX_FMT_GBRP10LE:
+    case AV_PIX_FMT_GBRP10BE:
+    case AV_PIX_FMT_GBRP12LE:
+    case AV_PIX_FMT_GBRP12BE:
+    case AV_PIX_FMT_GBRP14LE:
+    case AV_PIX_FMT_GBRP14BE:
+    case AV_PIX_FMT_GBRP16LE:
+    case AV_PIX_FMT_GBRP16BE:
+    case AV_PIX_FMT_GBRAP:
+    case AV_PIX_FMT_GBRAP10LE:
+    case AV_PIX_FMT_GBRAP10BE:
+    case AV_PIX_FMT_GBRAP12LE:
+    case AV_PIX_FMT_GBRAP12BE:
+    case AV_PIX_FMT_GBRAP16LE:
+    case AV_PIX_FMT_GBRAP16BE:
+    case AV_PIX_FMT_GBRP:  rgba_map[GREEN] = 0; rgba_map[BLUE ] = 1; rgba_map[RED  ] = 2; rgba_map[ALPHA] = 3; break;
     default:                    /* unsupported */
         return AVERROR(EINVAL);
     }
@@ -55,8 +83,12 @@ int ff_fill_line_with_color(uint8_t *line[4], int pixel_step[4], int w, uint8_t
 {
     uint8_t rgba_map[4] = {0};
     int i;
-    const AVPixFmtDescriptor *pix_desc = &av_pix_fmt_descriptors[pix_fmt];
-    int hsub = pix_desc->log2_chroma_w;
+    const AVPixFmtDescriptor *pix_desc = av_pix_fmt_desc_get(pix_fmt);
+    int hsub;
+
+    av_assert0(pix_desc);
+
+    hsub = pix_desc->log2_chroma_w;
 
     *is_packed_rgba = ff_fill_rgba_map(rgba_map, pix_fmt) >= 0;
 
@@ -65,7 +97,9 @@ int ff_fill_line_with_color(uint8_t *line[4], int pixel_step[4], int w, uint8_t
         for (i = 0; i < 4; i++)
             dst_color[rgba_map[i]] = rgba_color[i];
 
-        line[0] = av_malloc(w * pixel_step[0]);
+        line[0] = av_malloc_array(w, pixel_step[0]);
+        if (!line[0])
+            return AVERROR(ENOMEM);
         for (i = 0; i < w; i++)
             memcpy(line[0] + i * pixel_step[0], dst_color, pixel_step[0]);
         if (rgba_map_ptr)
@@ -83,8 +117,13 @@ int ff_fill_line_with_color(uint8_t *line[4], int pixel_step[4], int w, uint8_t
             int hsub1 = (plane == 1 || plane == 2) ? hsub : 0;
 
             pixel_step[plane] = 1;
-            line_size = (w >> hsub1) * pixel_step[plane];
+            line_size = AV_CEIL_RSHIFT(w, hsub1) * pixel_step[plane];
             line[plane] = av_malloc(line_size);
+            if (!line[plane]) {
+                while(plane && line[plane-1])
+                    av_freep(&line[--plane]);
+                return AVERROR(ENOMEM);
+            }
             memset(line[plane], dst_color[plane], line_size);
         }
     }
@@ -102,11 +141,13 @@ void ff_draw_rectangle(uint8_t *dst[4], int dst_linesize[4],
     for (plane = 0; plane < 4 && dst[plane]; plane++) {
         int hsub1 = plane == 1 || plane == 2 ? hsub : 0;
         int vsub1 = plane == 1 || plane == 2 ? vsub : 0;
+        int width  = AV_CEIL_RSHIFT(w, hsub1);
+        int height = AV_CEIL_RSHIFT(h, vsub1);
 
         p = dst[plane] + (y >> vsub1) * dst_linesize[plane];
-        for (i = 0; i < (h >> vsub1); i++) {
+        for (i = 0; i < height; i++) {
             memcpy(p + (x >> hsub1) * pixelstep[plane],
-                   src[plane], (w >> hsub1) * pixelstep[plane]);
+                   src[plane], width * pixelstep[plane]);
             p += dst_linesize[plane];
         }
     }
@@ -122,11 +163,13 @@ void ff_copy_rectangle(uint8_t *dst[4], int dst_linesize[4],
     for (plane = 0; plane < 4 && dst[plane]; plane++) {
         int hsub1 = plane == 1 || plane == 2 ? hsub : 0;
         int vsub1 = plane == 1 || plane == 2 ? vsub : 0;
+        int width  = AV_CEIL_RSHIFT(w, hsub1);
+        int height = AV_CEIL_RSHIFT(h, vsub1);
 
         p = dst[plane] + (y >> vsub1) * dst_linesize[plane];
-        for (i = 0; i < (h >> vsub1); i++) {
+        for (i = 0; i < height; i++) {
             memcpy(p + (x >> hsub1) * pixelstep[plane],
-                   src[plane] + src_linesize[plane]*(i+(y2>>vsub1)), (w >> hsub1) * pixelstep[plane]);
+                   src[plane] + src_linesize[plane]*(i+(y2>>vsub1)), width * pixelstep[plane]);
             p += dst_linesize[plane];
         }
     }
@@ -134,45 +177,49 @@ void ff_copy_rectangle(uint8_t *dst[4], int dst_linesize[4],
 
 int ff_draw_init(FFDrawContext *draw, enum AVPixelFormat format, unsigned flags)
 {
-    const AVPixFmtDescriptor *desc = &av_pix_fmt_descriptors[format];
+    const AVPixFmtDescriptor *desc = av_pix_fmt_desc_get(format);
     const AVComponentDescriptor *c;
     unsigned i, nb_planes = 0;
     int pixelstep[MAX_PLANES] = { 0 };
 
-    if (!desc->name)
+    if (!desc || !desc->name)
         return AVERROR(EINVAL);
-    if (desc->flags & ~(PIX_FMT_PLANAR | PIX_FMT_RGB | PIX_FMT_PSEUDOPAL))
+    if (desc->flags & ~(AV_PIX_FMT_FLAG_PLANAR | AV_PIX_FMT_FLAG_RGB | FF_PSEUDOPAL | AV_PIX_FMT_FLAG_ALPHA))
+        return AVERROR(ENOSYS);
+    if (format == AV_PIX_FMT_P010LE || format == AV_PIX_FMT_P010BE || format == AV_PIX_FMT_P016LE || format == AV_PIX_FMT_P016BE)
         return AVERROR(ENOSYS);
     for (i = 0; i < desc->nb_components; i++) {
         c = &desc->comp[i];
-        /* for now, only 8-bits formats */
-        if (c->depth_minus1 != 8 - 1)
+        /* for now, only 8-16 bits formats */
+        if (c->depth < 8 || c->depth > 16)
+            return AVERROR(ENOSYS);
+        if (desc->flags & AV_PIX_FMT_FLAG_BE)
             return AVERROR(ENOSYS);
         if (c->plane >= MAX_PLANES)
             return AVERROR(ENOSYS);
         /* strange interleaving */
         if (pixelstep[c->plane] != 0 &&
-            pixelstep[c->plane] != c->step_minus1 + 1)
+            pixelstep[c->plane] != c->step)
+            return AVERROR(ENOSYS);
+        if (pixelstep[c->plane] == 6 &&
+            c->depth == 16)
             return AVERROR(ENOSYS);
-        pixelstep[c->plane] = c->step_minus1 + 1;
+        pixelstep[c->plane] = c->step;
         if (pixelstep[c->plane] >= 8)
             return AVERROR(ENOSYS);
         nb_planes = FFMAX(nb_planes, c->plane + 1);
     }
-    if ((desc->log2_chroma_w || desc->log2_chroma_h) && nb_planes < 3)
-        return AVERROR(ENOSYS); /* exclude NV12 and NV21 */
     memset(draw, 0, sizeof(*draw));
     draw->desc      = desc;
     draw->format    = format;
     draw->nb_planes = nb_planes;
+    draw->flags     = flags;
     memcpy(draw->pixelstep, pixelstep, sizeof(draw->pixelstep));
-    if (nb_planes >= 3 && !(desc->flags & PIX_FMT_RGB)) {
-        draw->hsub[1] = draw->hsub[2] = draw->hsub_max = desc->log2_chroma_w;
-        draw->vsub[1] = draw->vsub[2] = draw->vsub_max = desc->log2_chroma_h;
-    }
-    for (i = 0; i < ((desc->nb_components - 1) | 1); i++)
+    draw->hsub[1] = draw->hsub[2] = draw->hsub_max = desc->log2_chroma_w;
+    draw->vsub[1] = draw->vsub[2] = draw->vsub_max = desc->log2_chroma_h;
+    for (i = 0; i < (desc->nb_components - !!(desc->flags & AV_PIX_FMT_FLAG_ALPHA && !(flags & FF_DRAW_PROCESS_ALPHA))); i++)
         draw->comp_mask[desc->comp[i].plane] |=
-            1 << (desc->comp[i].offset_plus1 - 1);
+            1 << desc->comp[i].offset;
     return 0;
 }
 
@@ -183,19 +230,48 @@ void ff_draw_color(FFDrawContext *draw, FFDrawColor *color, const uint8_t rgba[4
 
     if (rgba != color->rgba)
         memcpy(color->rgba, rgba, sizeof(color->rgba));
-    if ((draw->desc->flags & PIX_FMT_RGB) && draw->nb_planes == 1 &&
+    if ((draw->desc->flags & AV_PIX_FMT_FLAG_RGB) &&
         ff_fill_rgba_map(rgba_map, draw->format) >= 0) {
-        for (i = 0; i < 4; i++)
-            color->comp[0].u8[rgba_map[i]] = rgba[i];
-    } else if (draw->nb_planes == 3 || draw->nb_planes == 4) {
+        if (draw->nb_planes == 1) {
+            for (i = 0; i < 4; i++) {
+                color->comp[0].u8[rgba_map[i]] = rgba[i];
+                if (draw->desc->comp[rgba_map[i]].depth > 8) {
+                    color->comp[0].u16[rgba_map[i]] = color->comp[0].u8[rgba_map[i]] << 8;
+                }
+            }
+        } else {
+            for (i = 0; i < 4; i++) {
+                color->comp[rgba_map[i]].u8[0] = rgba[i];
+                if (draw->desc->comp[rgba_map[i]].depth > 8)
+                    color->comp[rgba_map[i]].u16[0] = color->comp[rgba_map[i]].u8[0] << (draw->desc->comp[rgba_map[i]].depth - 8);
+            }
+        }
+    } else if (draw->nb_planes >= 2) {
         /* assume YUV */
-        color->comp[0].u8[0] = RGB_TO_Y_CCIR(rgba[0], rgba[1], rgba[2]);
-        color->comp[1].u8[0] = RGB_TO_U_CCIR(rgba[0], rgba[1], rgba[2], 0);
-        color->comp[2].u8[0] = RGB_TO_V_CCIR(rgba[0], rgba[1], rgba[2], 0);
+        const AVPixFmtDescriptor *desc = draw->desc;
+        color->comp[desc->comp[0].plane].u8[desc->comp[0].offset] = RGB_TO_Y_CCIR(rgba[0], rgba[1], rgba[2]);
+        color->comp[desc->comp[1].plane].u8[desc->comp[1].offset] = RGB_TO_U_CCIR(rgba[0], rgba[1], rgba[2], 0);
+        color->comp[desc->comp[2].plane].u8[desc->comp[2].offset] = RGB_TO_V_CCIR(rgba[0], rgba[1], rgba[2], 0);
         color->comp[3].u8[0] = rgba[3];
-    } else if (draw->format == AV_PIX_FMT_GRAY8 || draw->format == AV_PIX_FMT_GRAY8A) {
+#define EXPAND(compn) \
+        if (desc->comp[compn].depth > 8) \
+            color->comp[desc->comp[compn].plane].u16[desc->comp[compn].offset] = \
+            color->comp[desc->comp[compn].plane].u8[desc->comp[compn].offset] << \
+                (draw->desc->comp[compn].depth + draw->desc->comp[compn].shift - 8)
+        EXPAND(3);
+        EXPAND(2);
+        EXPAND(1);
+        EXPAND(0);
+    } else if (draw->format == AV_PIX_FMT_GRAY8 || draw->format == AV_PIX_FMT_GRAY8A ||
+               draw->format == AV_PIX_FMT_GRAY16LE || draw->format == AV_PIX_FMT_YA16LE ||
+               draw->format == AV_PIX_FMT_GRAY9LE  ||
+               draw->format == AV_PIX_FMT_GRAY10LE ||
+               draw->format == AV_PIX_FMT_GRAY12LE) {
+        const AVPixFmtDescriptor *desc = draw->desc;
         color->comp[0].u8[0] = RGB_TO_Y_CCIR(rgba[0], rgba[1], rgba[2]);
+        EXPAND(0);
         color->comp[1].u8[0] = rgba[3];
+        EXPAND(1);
     } else {
         av_log(NULL, AV_LOG_WARNING,
                "Color conversion not implemented for %s\n", draw->desc->name);
@@ -223,8 +299,8 @@ void ff_copy_rectangle2(FFDrawContext *draw,
     for (plane = 0; plane < draw->nb_planes; plane++) {
         p = pointer_at(draw, src, src_linesize, plane, src_x, src_y);
         q = pointer_at(draw, dst, dst_linesize, plane, dst_x, dst_y);
-        wp = (w >> draw->hsub[plane]) * draw->pixelstep[plane];
-        hp = (h >> draw->vsub[plane]);
+        wp = AV_CEIL_RSHIFT(w, draw->hsub[plane]) * draw->pixelstep[plane];
+        hp = AV_CEIL_RSHIFT(h, draw->vsub[plane]);
         for (y = 0; y < hp; y++) {
             memcpy(q, p, wp);
             p += src_linesize[plane];
@@ -239,17 +315,24 @@ void ff_fill_rectangle(FFDrawContext *draw, FFDrawColor *color,
 {
     int plane, x, y, wp, hp;
     uint8_t *p0, *p;
+    FFDrawColor color_tmp = *color;
 
     for (plane = 0; plane < draw->nb_planes; plane++) {
         p0 = pointer_at(draw, dst, dst_linesize, plane, dst_x, dst_y);
-        wp = (w >> draw->hsub[plane]);
-        hp = (h >> draw->vsub[plane]);
+        wp = AV_CEIL_RSHIFT(w, draw->hsub[plane]);
+        hp = AV_CEIL_RSHIFT(h, draw->vsub[plane]);
         if (!hp)
             return;
         p = p0;
+
+        if (HAVE_BIGENDIAN && draw->desc->comp[0].depth > 8) {
+            for (x = 0; 2*x < draw->pixelstep[plane]; x++)
+                color_tmp.comp[plane].u16[x] = av_bswap16(color_tmp.comp[plane].u16[x]);
+        }
+
         /* copy first line from color */
         for (x = 0; x < wp; x++) {
-            memcpy(p, color->comp[plane].u8, draw->pixelstep[plane]);
+            memcpy(p, color_tmp.comp[plane].u8, draw->pixelstep[plane]);
             p += draw->pixelstep[plane];
         }
         wp *= draw->pixelstep[plane];
@@ -313,7 +396,6 @@ static void blend_line(uint8_t *dst, unsigned src, unsigned alpha,
     unsigned tau = 0x1010101 - alpha;
     int x;
 
-    src *= alpha;
     if (left) {
         unsigned suba = (left * alpha) >> hsub;
         *dst = (*dst * (0x1010101 - suba) + src * suba) >> 24;
@@ -329,6 +411,31 @@ static void blend_line(uint8_t *dst, unsigned src, unsigned alpha,
     }
 }
 
+static void blend_line16(uint8_t *dst, unsigned src, unsigned alpha,
+                         int dx, int w, unsigned hsub, int left, int right)
+{
+    unsigned asrc = alpha * src;
+    unsigned tau = 0x10001 - alpha;
+    int x;
+
+    if (left) {
+        unsigned suba = (left * alpha) >> hsub;
+        uint16_t value = AV_RL16(dst);
+        AV_WL16(dst, (value * (0x10001 - suba) + src * suba) >> 16);
+        dst += dx;
+    }
+    for (x = 0; x < w; x++) {
+        uint16_t value = AV_RL16(dst);
+        AV_WL16(dst, (value * tau + asrc) >> 16);
+        dst += dx;
+    }
+    if (right) {
+        unsigned suba = (right * alpha) >> hsub;
+        uint16_t value = AV_RL16(dst);
+        AV_WL16(dst, (value * (0x10001 - suba) + src * suba) >> 16);
+    }
+}
+
 void ff_blend_rectangle(FFDrawContext *draw, FFDrawColor *color,
                         uint8_t *dst[], int dst_linesize[],
                         int dst_w, int dst_h,
@@ -343,9 +450,15 @@ void ff_blend_rectangle(FFDrawContext *draw, FFDrawColor *color,
     clip_interval(dst_h, &y0, &h, NULL);
     if (w <= 0 || h <= 0 || !color->rgba[3])
         return;
-    /* 0x10203 * alpha + 2 is in the [ 2 ; 0x1010101 - 2 ] range */
-    alpha = 0x10203 * color->rgba[3] + 0x2;
-    nb_planes = (draw->nb_planes - 1) | 1; /* eliminate alpha */
+    if (draw->desc->comp[0].depth <= 8) {
+        /* 0x10203 * alpha + 2 is in the [ 2 ; 0x1010101 - 2 ] range */
+        alpha = 0x10203 * color->rgba[3] + 0x2;
+    } else {
+        /* 0x101 * alpha is in the [ 2 ; 0x1001] range */
+        alpha = 0x101 * color->rgba[3] + 0x2;
+    }
+    nb_planes = draw->nb_planes - !!(draw->desc->flags & AV_PIX_FMT_FLAG_ALPHA && !(draw->flags & FF_DRAW_PROCESS_ALPHA));
+    nb_planes += !nb_planes;
     for (plane = 0; plane < nb_planes; plane++) {
         nb_comp = draw->pixelstep[plane];
         p0 = pointer_at(draw, dst, dst_linesize, plane, x0, y0);
@@ -356,31 +469,79 @@ void ff_blend_rectangle(FFDrawContext *draw, FFDrawColor *color,
         subsampling_bounds(draw->hsub[plane], &x_sub, &w_sub, &left, &right);
         subsampling_bounds(draw->vsub[plane], &y_sub, &h_sub, &top, &bottom);
         for (comp = 0; comp < nb_comp; comp++) {
+            const int depth = draw->desc->comp[comp].depth;
+
             if (!component_used(draw, plane, comp))
                 continue;
             p = p0 + comp;
             if (top) {
-                blend_line(p, color->comp[plane].u8[comp], alpha >> 1,
-                           draw->pixelstep[plane], w_sub,
-                           draw->hsub[plane], left, right);
+                if (depth <= 8) {
+                    blend_line(p, color->comp[plane].u8[comp], alpha >> 1,
+                               draw->pixelstep[plane], w_sub,
+                               draw->hsub[plane], left, right);
+                } else {
+                    blend_line16(p, color->comp[plane].u16[comp], alpha >> 1,
+                                 draw->pixelstep[plane], w_sub,
+                                 draw->hsub[plane], left, right);
+                }
                 p += dst_linesize[plane];
             }
-            for (y = 0; y < h_sub; y++) {
-                blend_line(p, color->comp[plane].u8[comp], alpha,
-                           draw->pixelstep[plane], w_sub,
-                           draw->hsub[plane], left, right);
-                p += dst_linesize[plane];
+            if (depth <= 8) {
+                for (y = 0; y < h_sub; y++) {
+                    blend_line(p, color->comp[plane].u8[comp], alpha,
+                               draw->pixelstep[plane], w_sub,
+                               draw->hsub[plane], left, right);
+                    p += dst_linesize[plane];
+                }
+            } else {
+                for (y = 0; y < h_sub; y++) {
+                    blend_line16(p, color->comp[plane].u16[comp], alpha,
+                                 draw->pixelstep[plane], w_sub,
+                                 draw->hsub[plane], left, right);
+                    p += dst_linesize[plane];
+                }
+            }
+            if (bottom) {
+                if (depth <= 8) {
+                    blend_line(p, color->comp[plane].u8[comp], alpha >> 1,
+                               draw->pixelstep[plane], w_sub,
+                               draw->hsub[plane], left, right);
+                } else {
+                    blend_line16(p, color->comp[plane].u16[comp], alpha >> 1,
+                                 draw->pixelstep[plane], w_sub,
+                                 draw->hsub[plane], left, right);
+                }
             }
-            if (bottom)
-                blend_line(p, color->comp[plane].u8[comp], alpha >> 1,
-                           draw->pixelstep[plane], w_sub,
-                           draw->hsub[plane], left, right);
         }
     }
 }
 
+static void blend_pixel16(uint8_t *dst, unsigned src, unsigned alpha,
+                          const uint8_t *mask, int mask_linesize, int l2depth,
+                          unsigned w, unsigned h, unsigned shift, unsigned xm0)
+{
+    unsigned xm, x, y, t = 0;
+    unsigned xmshf = 3 - l2depth;
+    unsigned xmmod = 7 >> l2depth;
+    unsigned mbits = (1 << (1 << l2depth)) - 1;
+    unsigned mmult = 255 / mbits;
+    uint16_t value = AV_RL16(dst);
+
+    for (y = 0; y < h; y++) {
+        xm = xm0;
+        for (x = 0; x < w; x++) {
+            t += ((mask[xm >> xmshf] >> ((~xm & xmmod) << l2depth)) & mbits)
+                 * mmult;
+            xm++;
+        }
+        mask += mask_linesize;
+    }
+    alpha = (t >> shift) * alpha;
+    AV_WL16(dst, ((0x10001 - alpha) * value + alpha * src) >> 16);
+}
+
 static void blend_pixel(uint8_t *dst, unsigned src, unsigned alpha,
-                        uint8_t *mask, int mask_linesize, int l2depth,
+                        const uint8_t *mask, int mask_linesize, int l2depth,
                         unsigned w, unsigned h, unsigned shift, unsigned xm0)
 {
     unsigned xm, x, y, t = 0;
@@ -402,9 +563,34 @@ static void blend_pixel(uint8_t *dst, unsigned src, unsigned alpha,
     *dst = ((0x1010101 - alpha) * *dst + alpha * src) >> 24;
 }
 
+static void blend_line_hv16(uint8_t *dst, int dst_delta,
+                            unsigned src, unsigned alpha,
+                            const uint8_t *mask, int mask_linesize, int l2depth, int w,
+                            unsigned hsub, unsigned vsub,
+                            int xm, int left, int right, int hband)
+{
+    int x;
+
+    if (left) {
+        blend_pixel16(dst, src, alpha, mask, mask_linesize, l2depth,
+                      left, hband, hsub + vsub, xm);
+        dst += dst_delta;
+        xm += left;
+    }
+    for (x = 0; x < w; x++) {
+        blend_pixel16(dst, src, alpha, mask, mask_linesize, l2depth,
+                      1 << hsub, hband, hsub + vsub, xm);
+        dst += dst_delta;
+        xm += 1 << hsub;
+    }
+    if (right)
+        blend_pixel16(dst, src, alpha, mask, mask_linesize, l2depth,
+                      right, hband, hsub + vsub, xm);
+}
+
 static void blend_line_hv(uint8_t *dst, int dst_delta,
                           unsigned src, unsigned alpha,
-                          uint8_t *mask, int mask_linesize, int l2depth, int w,
+                          const uint8_t *mask, int mask_linesize, int l2depth, int w,
                           unsigned hsub, unsigned vsub,
                           int xm, int left, int right, int hband)
 {
@@ -429,22 +615,28 @@ static void blend_line_hv(uint8_t *dst, int dst_delta,
 
 void ff_blend_mask(FFDrawContext *draw, FFDrawColor *color,
                    uint8_t *dst[], int dst_linesize[], int dst_w, int dst_h,
-                   uint8_t *mask,  int mask_linesize, int mask_w, int mask_h,
+                   const uint8_t *mask,  int mask_linesize, int mask_w, int mask_h,
                    int l2depth, unsigned endianness, int x0, int y0)
 {
     unsigned alpha, nb_planes, nb_comp, plane, comp;
     int xm0, ym0, w_sub, h_sub, x_sub, y_sub, left, right, top, bottom, y;
-    uint8_t *p0, *p, *m;
+    uint8_t *p0, *p;
+    const uint8_t *m;
 
     clip_interval(dst_w, &x0, &mask_w, &xm0);
     clip_interval(dst_h, &y0, &mask_h, &ym0);
     mask += ym0 * mask_linesize;
     if (mask_w <= 0 || mask_h <= 0 || !color->rgba[3])
         return;
-    /* alpha is in the [ 0 ; 0x10203 ] range,
-       alpha * mask is in the [ 0 ; 0x1010101 - 4 ] range */
-    alpha = (0x10307 * color->rgba[3] + 0x3) >> 8;
-    nb_planes = (draw->nb_planes - 1) | 1; /* eliminate alpha */
+    if (draw->desc->comp[0].depth <= 8) {
+        /* alpha is in the [ 0 ; 0x10203 ] range,
+           alpha * mask is in the [ 0 ; 0x1010101 - 4 ] range */
+        alpha = (0x10307 * color->rgba[3] + 0x3) >> 8;
+    } else {
+        alpha = (0x101 * color->rgba[3] + 0x2) >> 8;
+    }
+    nb_planes = draw->nb_planes - !!(draw->desc->flags & AV_PIX_FMT_FLAG_ALPHA && !(draw->flags & FF_DRAW_PROCESS_ALPHA));
+    nb_planes += !nb_planes;
     for (plane = 0; plane < nb_planes; plane++) {
         nb_comp = draw->pixelstep[plane];
         p0 = pointer_at(draw, dst, dst_linesize, plane, x0, y0);
@@ -455,34 +647,65 @@ void ff_blend_mask(FFDrawContext *draw, FFDrawColor *color,
         subsampling_bounds(draw->hsub[plane], &x_sub, &w_sub, &left, &right);
         subsampling_bounds(draw->vsub[plane], &y_sub, &h_sub, &top, &bottom);
         for (comp = 0; comp < nb_comp; comp++) {
+            const int depth = draw->desc->comp[comp].depth;
+
             if (!component_used(draw, plane, comp))
                 continue;
             p = p0 + comp;
             m = mask;
             if (top) {
-                blend_line_hv(p, draw->pixelstep[plane],
-                              color->comp[plane].u8[comp], alpha,
-                              m, mask_linesize, l2depth, w_sub,
-                              draw->hsub[plane], draw->vsub[plane],
-                              xm0, left, right, top);
+                if (depth <= 8) {
+                    blend_line_hv(p, draw->pixelstep[plane],
+                                  color->comp[plane].u8[comp], alpha,
+                                  m, mask_linesize, l2depth, w_sub,
+                                  draw->hsub[plane], draw->vsub[plane],
+                                  xm0, left, right, top);
+                } else {
+                    blend_line_hv16(p, draw->pixelstep[plane],
+                                    color->comp[plane].u16[comp], alpha,
+                                    m, mask_linesize, l2depth, w_sub,
+                                    draw->hsub[plane], draw->vsub[plane],
+                                    xm0, left, right, top);
+                }
                 p += dst_linesize[plane];
                 m += top * mask_linesize;
             }
-            for (y = 0; y < h_sub; y++) {
-                blend_line_hv(p, draw->pixelstep[plane],
-                              color->comp[plane].u8[comp], alpha,
-                              m, mask_linesize, l2depth, w_sub,
-                              draw->hsub[plane], draw->vsub[plane],
-                              xm0, left, right, 1 << draw->vsub[plane]);
-                p += dst_linesize[plane];
-                m += mask_linesize << draw->vsub[plane];
+            if (depth <= 8) {
+                for (y = 0; y < h_sub; y++) {
+                    blend_line_hv(p, draw->pixelstep[plane],
+                                  color->comp[plane].u8[comp], alpha,
+                                  m, mask_linesize, l2depth, w_sub,
+                                  draw->hsub[plane], draw->vsub[plane],
+                                  xm0, left, right, 1 << draw->vsub[plane]);
+                    p += dst_linesize[plane];
+                    m += mask_linesize << draw->vsub[plane];
+                }
+            } else {
+                for (y = 0; y < h_sub; y++) {
+                    blend_line_hv16(p, draw->pixelstep[plane],
+                                    color->comp[plane].u16[comp], alpha,
+                                    m, mask_linesize, l2depth, w_sub,
+                                    draw->hsub[plane], draw->vsub[plane],
+                                    xm0, left, right, 1 << draw->vsub[plane]);
+                    p += dst_linesize[plane];
+                    m += mask_linesize << draw->vsub[plane];
+                }
+            }
+            if (bottom) {
+                if (depth <= 8) {
+                    blend_line_hv(p, draw->pixelstep[plane],
+                                  color->comp[plane].u8[comp], alpha,
+                                  m, mask_linesize, l2depth, w_sub,
+                                  draw->hsub[plane], draw->vsub[plane],
+                                  xm0, left, right, bottom);
+                } else {
+                    blend_line_hv16(p, draw->pixelstep[plane],
+                                    color->comp[plane].u16[comp], alpha,
+                                    m, mask_linesize, l2depth, w_sub,
+                                    draw->hsub[plane], draw->vsub[plane],
+                                    xm0, left, right, bottom);
+                }
             }
-            if (bottom)
-                blend_line_hv(p, draw->pixelstep[plane],
-                              color->comp[plane].u8[comp], alpha,
-                              m, mask_linesize, l2depth, w_sub,
-                              draw->hsub[plane], draw->vsub[plane],
-                              xm0, left, right, bottom);
         }
     }
 }
@@ -501,53 +724,14 @@ int ff_draw_round_to_sub(FFDrawContext *draw, int sub_dir, int round_dir,
 
 AVFilterFormats *ff_draw_supported_pixel_formats(unsigned flags)
 {
-    enum AVPixelFormat i, pix_fmts[AV_PIX_FMT_NB + 1];
-    unsigned n = 0;
+    enum AVPixelFormat i;
     FFDrawContext draw;
-
-    for (i = 0; i < AV_PIX_FMT_NB; i++)
-        if (ff_draw_init(&draw, i, flags) >= 0)
-            pix_fmts[n++] = i;
-    pix_fmts[n++] = AV_PIX_FMT_NONE;
-    return ff_make_format_list(pix_fmts);
+    AVFilterFormats *fmts = NULL;
+    int ret;
+
+    for (i = 0; av_pix_fmt_desc_get(i); i++)
+        if (ff_draw_init(&draw, i, flags) >= 0 &&
+            (ret = ff_add_format(&fmts, i)) < 0)
+            return NULL;
+    return fmts;
 }
-
-#ifdef TEST
-
-#undef printf
-
-int main(void)
-{
-    enum AVPixelFormat f;
-    const AVPixFmtDescriptor *desc;
-    FFDrawContext draw;
-    FFDrawColor color;
-    int r, i;
-
-    for (f = 0; f < AV_PIX_FMT_NB; f++) {
-        desc = &av_pix_fmt_descriptors[f];
-        if (!desc->name)
-            continue;
-        printf("Testing %s...%*s", desc->name,
-               (int)(16 - strlen(desc->name)), "");
-        r = ff_draw_init(&draw, f, 0);
-        if (r < 0) {
-            char buf[128];
-            av_strerror(r, buf, sizeof(buf));
-            printf("no: %s\n", buf);
-            continue;
-        }
-        ff_draw_color(&draw, &color, (uint8_t[]) { 1, 0, 0, 1 });
-        for (i = 0; i < sizeof(color); i++)
-            if (((uint8_t *)&color)[i] != 128)
-                break;
-        if (i == sizeof(color)) {
-            printf("fallback color\n");
-            continue;
-        }
-        printf("ok\n");
-    }
-    return 0;
-}
-
-#endif