lavfi: Drop deprecated AVFilterBuffer* code
[ffmpeg.git] / libavfilter / audio.c
index 48e038b..5fe9da9 100644 (file)
 #include "avfilter.h"
 #include "internal.h"
 
 #include "avfilter.h"
 #include "internal.h"
 
-AVFilterBufferRef *ff_null_get_audio_buffer(AVFilterLink *link, int perms,
-                                            int nb_samples)
+AVFrame *ff_null_get_audio_buffer(AVFilterLink *link, int nb_samples)
 {
 {
-    return ff_get_audio_buffer(link->dst->outputs[0], perms, nb_samples);
+    return ff_get_audio_buffer(link->dst->outputs[0], nb_samples);
 }
 
 }
 
-AVFilterBufferRef *ff_default_get_audio_buffer(AVFilterLink *link, int perms,
-                                               int nb_samples)
+AVFrame *ff_default_get_audio_buffer(AVFilterLink *link, int nb_samples)
 {
 {
-    AVFilterBufferRef *samplesref = NULL;
-    uint8_t **data;
-    int planar      = av_sample_fmt_is_planar(link->format);
-    int nb_channels = av_get_channel_layout_nb_channels(link->channel_layout);
-    int planes      = planar ? nb_channels : 1;
-    int linesize;
-
-    if (!(data = av_mallocz(sizeof(*data) * planes)))
-        goto fail;
-
-    if (av_samples_alloc(data, &linesize, nb_channels, nb_samples, link->format, 0) < 0)
-        goto fail;
+    AVFrame *frame = av_frame_alloc();
+    int channels = av_get_channel_layout_nb_channels(link->channel_layout);
+    int ret;
+
+    if (!frame)
+        return NULL;
+
+    frame->nb_samples     = nb_samples;
+    frame->format         = link->format;
+    frame->channel_layout = link->channel_layout;
+    frame->sample_rate    = link->sample_rate;
+    ret = av_frame_get_buffer(frame, 0);
+    if (ret < 0) {
+        av_frame_free(&frame);
+        return NULL;
+    }
 
 
-    samplesref = avfilter_get_audio_buffer_ref_from_arrays(data, linesize, perms,
-                                                           nb_samples, link->format,
-                                                           link->channel_layout);
-    if (!samplesref)
-        goto fail;
+    av_samples_set_silence(frame->extended_data, 0, nb_samples, channels,
+                           link->format);
 
 
-    av_freep(&data);
 
 
-fail:
-    if (data)
-        av_freep(&data[0]);
-    av_freep(&data);
-    return samplesref;
+    return frame;
 }
 
 }
 
-AVFilterBufferRef *ff_get_audio_buffer(AVFilterLink *link, int perms,
-                                       int nb_samples)
+AVFrame *ff_get_audio_buffer(AVFilterLink *link, int nb_samples)
 {
 {
-    AVFilterBufferRef *ret = NULL;
+    AVFrame *ret = NULL;
 
     if (link->dstpad->get_audio_buffer)
 
     if (link->dstpad->get_audio_buffer)
-        ret = link->dstpad->get_audio_buffer(link, perms, nb_samples);
+        ret = link->dstpad->get_audio_buffer(link, nb_samples);
 
     if (!ret)
 
     if (!ret)
-        ret = ff_default_get_audio_buffer(link, perms, nb_samples);
-
-    if (ret)
-        ret->type = AVMEDIA_TYPE_AUDIO;
+        ret = ff_default_get_audio_buffer(link, nb_samples);
 
     return ret;
 }
 
     return ret;
 }
-
-AVFilterBufferRef* avfilter_get_audio_buffer_ref_from_arrays(uint8_t **data,
-                                                             int linesize,int perms,
-                                                             int nb_samples,
-                                                             enum AVSampleFormat sample_fmt,
-                                                             uint64_t channel_layout)
-{
-    int planes;
-    AVFilterBuffer    *samples    = av_mallocz(sizeof(*samples));
-    AVFilterBufferRef *samplesref = av_mallocz(sizeof(*samplesref));
-
-    if (!samples || !samplesref)
-        goto fail;
-
-    samplesref->buf         = samples;
-    samplesref->buf->free   = ff_avfilter_default_free_buffer;
-    if (!(samplesref->audio = av_mallocz(sizeof(*samplesref->audio))))
-        goto fail;
-
-    samplesref->audio->nb_samples     = nb_samples;
-    samplesref->audio->channel_layout = channel_layout;
-    samplesref->audio->planar         = av_sample_fmt_is_planar(sample_fmt);
-
-    planes = samplesref->audio->planar ? av_get_channel_layout_nb_channels(channel_layout) : 1;
-
-    /* make sure the buffer gets read permission or it's useless for output */
-    samplesref->perms = perms | AV_PERM_READ;
-
-    samples->refcount  = 1;
-    samplesref->type   = AVMEDIA_TYPE_AUDIO;
-    samplesref->format = sample_fmt;
-
-    memcpy(samples->data, data,
-           FFMIN(FF_ARRAY_ELEMS(samples->data), planes)*sizeof(samples->data[0]));
-    memcpy(samplesref->data, samples->data, sizeof(samples->data));
-
-    samples->linesize[0] = samplesref->linesize[0] = linesize;
-
-    if (planes > FF_ARRAY_ELEMS(samples->data)) {
-        samples->   extended_data = av_mallocz(sizeof(*samples->extended_data) *
-                                               planes);
-        samplesref->extended_data = av_mallocz(sizeof(*samplesref->extended_data) *
-                                               planes);
-
-        if (!samples->extended_data || !samplesref->extended_data)
-            goto fail;
-
-        memcpy(samples->   extended_data, data, sizeof(*data)*planes);
-        memcpy(samplesref->extended_data, data, sizeof(*data)*planes);
-    } else {
-        samples->extended_data    = samples->data;
-        samplesref->extended_data = samplesref->data;
-    }
-
-    samplesref->pts = AV_NOPTS_VALUE;
-
-    return samplesref;
-
-fail:
-    if (samples && samples->extended_data != samples->data)
-        av_freep(&samples->extended_data);
-    if (samplesref) {
-        av_freep(&samplesref->audio);
-        if (samplesref->extended_data != samplesref->data)
-            av_freep(&samplesref->extended_data);
-    }
-    av_freep(&samplesref);
-    av_freep(&samples);
-    return NULL;
-}
-
-static int default_filter_samples(AVFilterLink *link,
-                                  AVFilterBufferRef *samplesref)
-{
-    return ff_filter_samples(link->dst->outputs[0], samplesref);
-}
-
-int ff_filter_samples(AVFilterLink *link, AVFilterBufferRef *samplesref)
-{
-    int (*filter_samples)(AVFilterLink *, AVFilterBufferRef *);
-    AVFilterPad *dst = link->dstpad;
-    AVFilterBufferRef *buf_out;
-
-    FF_DPRINTF_START(NULL, filter_samples); ff_dlog_link(NULL, link, 1);
-
-    if (!(filter_samples = dst->filter_samples))
-        filter_samples = default_filter_samples;
-
-    /* prepare to copy the samples if the buffer has insufficient permissions */
-    if ((dst->min_perms & samplesref->perms) != dst->min_perms ||
-        dst->rej_perms & samplesref->perms) {
-        av_log(link->dst, AV_LOG_DEBUG,
-               "Copying audio data in avfilter (have perms %x, need %x, reject %x)\n",
-               samplesref->perms, link->dstpad->min_perms, link->dstpad->rej_perms);
-
-        buf_out = ff_default_get_audio_buffer(link, dst->min_perms,
-                                              samplesref->audio->nb_samples);
-        if (!buf_out) {
-            avfilter_unref_buffer(samplesref);
-            return AVERROR(ENOMEM);
-        }
-        buf_out->pts                = samplesref->pts;
-        buf_out->audio->sample_rate = samplesref->audio->sample_rate;
-
-        /* Copy actual data into new samples buffer */
-        av_samples_copy(buf_out->extended_data, samplesref->extended_data,
-                        0, 0, samplesref->audio->nb_samples,
-                        av_get_channel_layout_nb_channels(link->channel_layout),
-                        link->format);
-
-        avfilter_unref_buffer(samplesref);
-    } else
-        buf_out = samplesref;
-
-    return filter_samples(link, buf_out);
-}
-