avcodec/dolby_e: use av_clip_uintp2()
[ffmpeg.git] / libavcodec / wmv2dec.c
index c7e2988..20dbee5 100644 (file)
  */
 
 #include "avcodec.h"
-#include "dsputil.h"
-#include "mpegvideo.h"
+#include "h263.h"
+#include "internal.h"
+#include "intrax8.h"
 #include "mathops.h"
+#include "mpegutils.h"
+#include "mpegvideo.h"
 #include "msmpeg4.h"
 #include "msmpeg4data.h"
-#include "intrax8.h"
 #include "wmv2.h"
 
 
-static void parse_mb_skip(Wmv2Context * w){
+static void parse_mb_skip(Wmv2Context *w)
+{
     int mb_x, mb_y;
-    MpegEncContext * const s= &w->s;
-    uint32_t * const mb_type= s->current_picture_ptr->mb_type;
+    MpegEncContext *const s = &w->s;
+    uint32_t *const mb_type = s->current_picture_ptr->mb_type;
 
-    w->skip_type= get_bits(&s->gb, 2);
-    switch(w->skip_type){
+    w->skip_type = get_bits(&s->gb, 2);
+    switch (w->skip_type) {
     case SKIP_TYPE_NONE:
-        for(mb_y=0; mb_y<s->mb_height; mb_y++){
-            for(mb_x=0; mb_x<s->mb_width; mb_x++){
-                mb_type[mb_y*s->mb_stride + mb_x]= MB_TYPE_16x16 | MB_TYPE_L0;
-            }
-        }
+        for (mb_y = 0; mb_y < s->mb_height; mb_y++)
+            for (mb_x = 0; mb_x < s->mb_width; mb_x++)
+                mb_type[mb_y * s->mb_stride + mb_x] =
+                    MB_TYPE_16x16 | MB_TYPE_L0;
         break;
     case SKIP_TYPE_MPEG:
-        for(mb_y=0; mb_y<s->mb_height; mb_y++){
-            for(mb_x=0; mb_x<s->mb_width; mb_x++){
-                mb_type[mb_y*s->mb_stride + mb_x]= (get_bits1(&s->gb) ? MB_TYPE_SKIP : 0) | MB_TYPE_16x16 | MB_TYPE_L0;
-            }
-        }
+        for (mb_y = 0; mb_y < s->mb_height; mb_y++)
+            for (mb_x = 0; mb_x < s->mb_width; mb_x++)
+                mb_type[mb_y * s->mb_stride + mb_x] =
+                    (get_bits1(&s->gb) ? MB_TYPE_SKIP : 0) | MB_TYPE_16x16 | MB_TYPE_L0;
         break;
     case SKIP_TYPE_ROW:
-        for(mb_y=0; mb_y<s->mb_height; mb_y++){
-            if(get_bits1(&s->gb)){
-                for(mb_x=0; mb_x<s->mb_width; mb_x++){
-                    mb_type[mb_y*s->mb_stride + mb_x]=  MB_TYPE_SKIP | MB_TYPE_16x16 | MB_TYPE_L0;
-                }
-            }else{
-                for(mb_x=0; mb_x<s->mb_width; mb_x++){
-                    mb_type[mb_y*s->mb_stride + mb_x]= (get_bits1(&s->gb) ? MB_TYPE_SKIP : 0) | MB_TYPE_16x16 | MB_TYPE_L0;
-                }
+        for (mb_y = 0; mb_y < s->mb_height; mb_y++) {
+            if (get_bits1(&s->gb)) {
+                for (mb_x = 0; mb_x < s->mb_width; mb_x++)
+                    mb_type[mb_y * s->mb_stride + mb_x] =
+                        MB_TYPE_SKIP | MB_TYPE_16x16 | MB_TYPE_L0;
+            } else {
+                for (mb_x = 0; mb_x < s->mb_width; mb_x++)
+                    mb_type[mb_y * s->mb_stride + mb_x] =
+                        (get_bits1(&s->gb) ? MB_TYPE_SKIP : 0) | MB_TYPE_16x16 | MB_TYPE_L0;
             }
         }
         break;
     case SKIP_TYPE_COL:
-        for(mb_x=0; mb_x<s->mb_width; mb_x++){
-            if(get_bits1(&s->gb)){
-                for(mb_y=0; mb_y<s->mb_height; mb_y++){
-                    mb_type[mb_y*s->mb_stride + mb_x]=  MB_TYPE_SKIP | MB_TYPE_16x16 | MB_TYPE_L0;
-                }
-            }else{
-                for(mb_y=0; mb_y<s->mb_height; mb_y++){
-                    mb_type[mb_y*s->mb_stride + mb_x]= (get_bits1(&s->gb) ? MB_TYPE_SKIP : 0) | MB_TYPE_16x16 | MB_TYPE_L0;
-                }
+        for (mb_x = 0; mb_x < s->mb_width; mb_x++) {
+            if (get_bits1(&s->gb)) {
+                for (mb_y = 0; mb_y < s->mb_height; mb_y++)
+                    mb_type[mb_y * s->mb_stride + mb_x] =
+                        MB_TYPE_SKIP | MB_TYPE_16x16 | MB_TYPE_L0;
+            } else {
+                for (mb_y = 0; mb_y < s->mb_height; mb_y++)
+                    mb_type[mb_y * s->mb_stride + mb_x] =
+                        (get_bits1(&s->gb) ? MB_TYPE_SKIP : 0) | MB_TYPE_16x16 | MB_TYPE_L0;
             }
         }
         break;
     }
 }
 
-static int decode_ext_header(Wmv2Context *w){
-    MpegEncContext * const s= &w->s;
+static int decode_ext_header(Wmv2Context *w)
+{
+    MpegEncContext *const s = &w->s;
     GetBitContext gb;
     int fps;
     int code;
 
-    if(s->avctx->extradata_size<4) return -1;
+    if (s->avctx->extradata_size < 4)
+        return AVERROR_INVALIDDATA;
 
-    init_get_bits(&gb, s->avctx->extradata, s->avctx->extradata_size*8);
+    init_get_bits(&gb, s->avctx->extradata, 32);
 
-    fps                = get_bits(&gb, 5);
-    s->bit_rate        = get_bits(&gb, 11)*1024;
-    w->mspel_bit       = get_bits1(&gb);
-    s->loop_filter     = get_bits1(&gb);
-    w->abt_flag        = get_bits1(&gb);
-    w->j_type_bit      = get_bits1(&gb);
-    w->top_left_mv_flag= get_bits1(&gb);
-    w->per_mb_rl_bit   = get_bits1(&gb);
-    code               = get_bits(&gb, 3);
+    fps                 = get_bits(&gb, 5);
+    s->bit_rate         = get_bits(&gb, 11) * 1024;
+    w->mspel_bit        = get_bits1(&gb);
+    s->loop_filter      = get_bits1(&gb);
+    w->abt_flag         = get_bits1(&gb);
+    w->j_type_bit       = get_bits1(&gb);
+    w->top_left_mv_flag = get_bits1(&gb);
+    w->per_mb_rl_bit    = get_bits1(&gb);
+    code                = get_bits(&gb, 3);
 
-    if(code==0) return -1;
+    if (code == 0)
+        return AVERROR_INVALIDDATA;
 
     s->slice_height = s->mb_height / code;
 
-    if(s->avctx->debug&FF_DEBUG_PICT_INFO){
-        av_log(s->avctx, AV_LOG_DEBUG, "fps:%d, br:%d, qpbit:%d, abt_flag:%d, j_type_bit:%d, tl_mv_flag:%d, mbrl_bit:%d, code:%d, loop_filter:%d, slices:%d\n",
-        fps, s->bit_rate, w->mspel_bit, w->abt_flag, w->j_type_bit, w->top_left_mv_flag, w->per_mb_rl_bit, code, s->loop_filter,
-        code);
-    }
+    if (s->avctx->debug & FF_DEBUG_PICT_INFO)
+        av_log(s->avctx, AV_LOG_DEBUG,
+               "fps:%d, br:%"PRId64", qpbit:%d, abt_flag:%d, j_type_bit:%d, "
+               "tl_mv_flag:%d, mbrl_bit:%d, code:%d, loop_filter:%d, "
+               "slices:%d\n",
+               fps, s->bit_rate, w->mspel_bit, w->abt_flag, w->j_type_bit,
+               w->top_left_mv_flag, w->per_mb_rl_bit, code, s->loop_filter,
+               code);
     return 0;
 }
 
-int ff_wmv2_decode_picture_header(MpegEncContext * s)
+int ff_wmv2_decode_picture_header(MpegEncContext *s)
 {
-    Wmv2Context * const w= (Wmv2Context*)s;
+    Wmv2Context *const w = (Wmv2Context *) s;
     int code;
 
-#if 0
-{
-int i;
-for(i=0; i<s->gb.size*8; i++)
-    printf("%d", get_bits1(&s->gb));
-//    get_bits1(&s->gb);
-printf("END\n");
-return -1;
-}
-#endif
-    if(s->picture_number==0)
+    if (s->picture_number == 0)
         decode_ext_header(w);
 
     s->pict_type = get_bits1(&s->gb) + 1;
-    if(s->pict_type == FF_I_TYPE){
+    if (s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_I) {
         code = get_bits(&s->gb, 7);
         av_log(s->avctx, AV_LOG_DEBUG, "I7:%X/\n", code);
     }
-    s->chroma_qscale= s->qscale = get_bits(&s->gb, 5);
-    if(s->qscale <= 0)
-       return -1;
+    s->chroma_qscale = s->qscale = get_bits(&s->gb, 5);
+    if (s->qscale <= 0)
+        return AVERROR_INVALIDDATA;
 
     return 0;
 }
 
-int ff_wmv2_decode_secondary_picture_header(MpegEncContext * s)
+int ff_wmv2_decode_secondary_picture_header(MpegEncContext *s)
 {
-    Wmv2Context * const w= (Wmv2Context*)s;
+    Wmv2Context *const w = (Wmv2Context *) s;
 
-    if (s->pict_type == FF_I_TYPE) {
-        if(w->j_type_bit) w->j_type= get_bits1(&s->gb);
-        else              w->j_type= 0; //FIXME check
+    if (s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_I) {
+        if (w->j_type_bit)
+            w->j_type = get_bits1(&s->gb);
+        else
+            w->j_type = 0; // FIXME check
 
-        if(!w->j_type){
-            if(w->per_mb_rl_bit) s->per_mb_rl_table= get_bits1(&s->gb);
-            else                 s->per_mb_rl_table= 0;
+        if (!w->j_type) {
+            if (w->per_mb_rl_bit)
+                s->per_mb_rl_table = get_bits1(&s->gb);
+            else
+                s->per_mb_rl_table = 0;
 
-            if(!s->per_mb_rl_table){
+            if (!s->per_mb_rl_table) {
                 s->rl_chroma_table_index = decode012(&s->gb);
-                s->rl_table_index = decode012(&s->gb);
+                s->rl_table_index        = decode012(&s->gb);
             }
 
             s->dc_table_index = get_bits1(&s->gb);
         }
-        s->inter_intra_pred= 0;
-        s->no_rounding = 1;
-        if(s->avctx->debug&FF_DEBUG_PICT_INFO){
-            av_log(s->avctx, AV_LOG_DEBUG, "qscale:%d rlc:%d rl:%d dc:%d mbrl:%d j_type:%d \n",
-                s->qscale,
-                s->rl_chroma_table_index,
-                s->rl_table_index,
-                s->dc_table_index,
-                s->per_mb_rl_table,
-                w->j_type);
+        s->inter_intra_pred = 0;
+        s->no_rounding      = 1;
+        if (s->avctx->debug & FF_DEBUG_PICT_INFO) {
+            av_log(s->avctx, AV_LOG_DEBUG,
+                   "qscale:%d rlc:%d rl:%d dc:%d mbrl:%d j_type:%d \n",
+                   s->qscale, s->rl_chroma_table_index, s->rl_table_index,
+                   s->dc_table_index, s->per_mb_rl_table, w->j_type);
         }
-    }else{
+    } else {
         int cbp_index;
-        w->j_type=0;
+        w->j_type = 0;
 
         parse_mb_skip(w);
-        cbp_index= decode012(&s->gb);
-        if(s->qscale <= 10){
-            int map[3]= {0,2,1};
-            w->cbp_table_index= map[cbp_index];
-        }else if(s->qscale <= 20){
-            int map[3]= {1,0,2};
-            w->cbp_table_index= map[cbp_index];
-        }else{
-            int map[3]= {2,1,0};
-            w->cbp_table_index= map[cbp_index];
-        }
-
-        if(w->mspel_bit) s->mspel= get_bits1(&s->gb);
-        else             s->mspel= 0; //FIXME check
-
-        if(w->abt_flag){
-            w->per_mb_abt= get_bits1(&s->gb)^1;
-            if(!w->per_mb_abt){
-                w->abt_type= decode012(&s->gb);
-            }
+        cbp_index = decode012(&s->gb);
+        w->cbp_table_index = wmv2_get_cbp_table_index(s, cbp_index);
+
+        if (w->mspel_bit)
+            s->mspel = get_bits1(&s->gb);
+        else
+            s->mspel = 0; // FIXME check
+
+        if (w->abt_flag) {
+            w->per_mb_abt = get_bits1(&s->gb) ^ 1;
+            if (!w->per_mb_abt)
+                w->abt_type = decode012(&s->gb);
         }
 
-        if(w->per_mb_rl_bit) s->per_mb_rl_table= get_bits1(&s->gb);
-        else                 s->per_mb_rl_table= 0;
+        if (w->per_mb_rl_bit)
+            s->per_mb_rl_table = get_bits1(&s->gb);
+        else
+            s->per_mb_rl_table = 0;
 
-        if(!s->per_mb_rl_table){
-            s->rl_table_index = decode012(&s->gb);
+        if (!s->per_mb_rl_table) {
+            s->rl_table_index        = decode012(&s->gb);
             s->rl_chroma_table_index = s->rl_table_index;
         }
 
-        s->dc_table_index = get_bits1(&s->gb);
-        s->mv_table_index = get_bits1(&s->gb);
-
-        s->inter_intra_pred= 0;//(s->width*s->height < 320*240 && s->bit_rate<=II_BITRATE);
-        s->no_rounding ^= 1;
-
-        if(s->avctx->debug&FF_DEBUG_PICT_INFO){
-            av_log(s->avctx, AV_LOG_DEBUG, "rl:%d rlc:%d dc:%d mv:%d mbrl:%d qp:%d mspel:%d per_mb_abt:%d abt_type:%d cbp:%d ii:%d\n",
-                s->rl_table_index,
-                s->rl_chroma_table_index,
-                s->dc_table_index,
-                s->mv_table_index,
-                s->per_mb_rl_table,
-                s->qscale,
-                s->mspel,
-                w->per_mb_abt,
-                w->abt_type,
-                w->cbp_table_index,
-                s->inter_intra_pred);
+        s->dc_table_index   = get_bits1(&s->gb);
+        s->mv_table_index   = get_bits1(&s->gb);
+
+        s->inter_intra_pred = 0; // (s->width * s->height < 320 * 240 && s->bit_rate <= II_BITRATE);
+        s->no_rounding     ^= 1;
+
+        if (s->avctx->debug & FF_DEBUG_PICT_INFO) {
+            av_log(s->avctx, AV_LOG_DEBUG,
+                   "rl:%d rlc:%d dc:%d mv:%d mbrl:%d qp:%d mspel:%d "
+                   "per_mb_abt:%d abt_type:%d cbp:%d ii:%d\n",
+                   s->rl_table_index, s->rl_chroma_table_index,
+                   s->dc_table_index, s->mv_table_index,
+                   s->per_mb_rl_table, s->qscale, s->mspel,
+                   w->per_mb_abt, w->abt_type, w->cbp_table_index,
+                   s->inter_intra_pred);
         }
     }
-    s->esc3_level_length= 0;
-    s->esc3_run_length= 0;
-
-s->picture_number++; //FIXME ?
-
-
-    if(w->j_type){
-        ff_intrax8_decode_picture(&w->x8, 2*s->qscale, (s->qscale-1)|1 );
+    s->esc3_level_length = 0;
+    s->esc3_run_length   = 0;
+    s->picture_number++; // FIXME ?
+
+    if (w->j_type) {
+        ff_intrax8_decode_picture(&w->x8, &s->current_picture,
+                                  &s->gb, &s->mb_x, &s->mb_y,
+                                  2 * s->qscale, (s->qscale - 1) | 1,
+                                  s->loop_filter, s->low_delay);
+
+        ff_er_add_slice(&w->s.er, 0, 0,
+                        (w->s.mb_x >> 1) - 1, (w->s.mb_y >> 1) - 1,
+                        ER_MB_END);
         return 1;
     }
 
     return 0;
 }
 
-static inline int wmv2_decode_motion(Wmv2Context *w, int *mx_ptr, int *my_ptr){
-    MpegEncContext * const s= &w->s;
+static inline int wmv2_decode_motion(Wmv2Context *w, int *mx_ptr, int *my_ptr)
+{
+    MpegEncContext *const s = &w->s;
     int ret;
 
-    ret= ff_msmpeg4_decode_motion(s, mx_ptr, my_ptr);
+    ret = ff_msmpeg4_decode_motion(s, mx_ptr, my_ptr);
 
-    if(ret<0) return -1;
+    if (ret < 0)
+        return ret;
 
-    if((((*mx_ptr)|(*my_ptr)) & 1) && s->mspel)
-        w->hshift= get_bits1(&s->gb);
+    if ((((*mx_ptr) | (*my_ptr)) & 1) && s->mspel)
+        w->hshift = get_bits1(&s->gb);
     else
-        w->hshift= 0;
-
-//printf("%d %d  ", *mx_ptr, *my_ptr);
+        w->hshift = 0;
 
     return 0;
 }
 
-static int16_t *wmv2_pred_motion(Wmv2Context *w, int *px, int *py){
-    MpegEncContext * const s= &w->s;
+static int16_t *wmv2_pred_motion(Wmv2Context *w, int *px, int *py)
+{
+    MpegEncContext *const s = &w->s;
     int xy, wrap, diff, type;
     int16_t *A, *B, *C, *mot_val;
 
-    wrap = s->b8_stride;
-    xy = s->block_index[0];
+    wrap    = s->b8_stride;
+    xy      = s->block_index[0];
 
     mot_val = s->current_picture.motion_val[0][xy];
 
-    A = s->current_picture.motion_val[0][xy - 1];
-    B = s->current_picture.motion_val[0][xy - wrap];
-    C = s->current_picture.motion_val[0][xy + 2 - wrap];
+    A       = s->current_picture.motion_val[0][xy     - 1];
+    B       = s->current_picture.motion_val[0][xy     - wrap];
+    C       = s->current_picture.motion_val[0][xy + 2 - wrap];
 
-    if(s->mb_x && !s->first_slice_line && !s->mspel && w->top_left_mv_flag)
-        diff= FFMAX(FFABS(A[0] - B[0]), FFABS(A[1] - B[1]));
+    if (s->mb_x && !s->first_slice_line && !s->mspel && w->top_left_mv_flag)
+        diff = FFMAX(FFABS(A[0] - B[0]), FFABS(A[1] - B[1]));
     else
-        diff=0;
+        diff = 0;
 
-    if(diff >= 8)
-        type= get_bits1(&s->gb);
+    if (diff >= 8)
+        type = get_bits1(&s->gb);
     else
-        type= 2;
-
-    if(type == 0){
-        *px= A[0];
-        *py= A[1];
-    }else if(type == 1){
-        *px= B[0];
-        *py= B[1];
-    }else{
+        type = 2;
+
+    if (type == 0) {
+        *px = A[0];
+        *py = A[1];
+    } else if (type == 1) {
+        *px = B[0];
+        *py = B[1];
+    } else {
         /* special case for first (slice) line */
         if (s->first_slice_line) {
             *px = A[0];
@@ -302,94 +296,92 @@ static int16_t *wmv2_pred_motion(Wmv2Context *w, int *px, int *py){
     return mot_val;
 }
 
-static inline int wmv2_decode_inter_block(Wmv2Context *w, DCTELEM *block, int n, int cbp){
-    MpegEncContext * const s= &w->s;
-    static const int sub_cbp_table[3]= {2,3,1};
-    int sub_cbp;
+static inline int wmv2_decode_inter_block(Wmv2Context *w, int16_t *block,
+                                          int n, int cbp)
+{
+    MpegEncContext *const s = &w->s;
+    static const int sub_cbp_table[3] = { 2, 3, 1 };
+    int sub_cbp, ret;
 
-    if(!cbp){
+    if (!cbp) {
         s->block_last_index[n] = -1;
-
         return 0;
     }
 
-    if(w->per_block_abt)
-        w->abt_type= decode012(&s->gb);
-#if 0
-    if(w->per_block_abt)
-        printf("B%d", w->abt_type);
-#endif
-    w->abt_type_table[n]= w->abt_type;
+    if (w->per_block_abt)
+        w->abt_type = decode012(&s->gb);
+    w->abt_type_table[n] = w->abt_type;
 
-    if(w->abt_type){
-//        const uint8_t *scantable= w->abt_scantable[w->abt_type-1].permutated;
-        const uint8_t *scantable= w->abt_scantable[w->abt_type-1].scantable;
-//        const uint8_t *scantable= w->abt_type-1 ? w->abt_scantable[1].permutated : w->abt_scantable[0].scantable;
+    if (w->abt_type) {
+//        const uint8_t *scantable = w->abt_scantable[w->abt_type - 1].permutated;
+        const uint8_t *scantable = w->abt_scantable[w->abt_type - 1].scantable;
+//        const uint8_t *scantable = w->abt_type - 1 ? w->abt_scantable[1].permutated : w->abt_scantable[0].scantable;
 
-        sub_cbp= sub_cbp_table[ decode012(&s->gb) ];
-//        printf("S%d", sub_cbp);
+        sub_cbp = sub_cbp_table[decode012(&s->gb)];
 
-        if(sub_cbp&1){
-            if (ff_msmpeg4_decode_block(s, block, n, 1, scantable) < 0)
-                return -1;
-        }
+        if (sub_cbp & 1)
+            if ((ret = ff_msmpeg4_decode_block(s, block, n, 1, scantable)) < 0)
+                return ret;
+
+        if (sub_cbp & 2)
+            if ((ret = ff_msmpeg4_decode_block(s, w->abt_block2[n], n, 1, scantable)) < 0)
+                return ret;
 
-        if(sub_cbp&2){
-            if (ff_msmpeg4_decode_block(s, w->abt_block2[n], n, 1, scantable) < 0)
-                return -1;
-        }
         s->block_last_index[n] = 63;
 
         return 0;
-    }else{
-        return ff_msmpeg4_decode_block(s, block, n, 1, s->inter_scantable.permutated);
+    } else {
+        return ff_msmpeg4_decode_block(s, block, n, 1,
+                                       s->inter_scantable.permutated);
     }
 }
 
-
-int ff_wmv2_decode_mb(MpegEncContext *s, DCTELEM block[6][64])
+int ff_wmv2_decode_mb(MpegEncContext *s, int16_t block[6][64])
 {
-    Wmv2Context * const w= (Wmv2Context*)s;
-    int cbp, code, i;
+    Wmv2Context *const w = (Wmv2Context *) s;
+    int cbp, code, i, ret;
     uint8_t *coded_val;
 
-    if(w->j_type) return 0;
+    if (w->j_type)
+        return 0;
 
-    if (s->pict_type == FF_P_TYPE) {
-        if(IS_SKIP(s->current_picture.mb_type[s->mb_y * s->mb_stride + s->mb_x])){
+    if (s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_P) {
+        if (IS_SKIP(s->current_picture.mb_type[s->mb_y * s->mb_stride + s->mb_x])) {
             /* skip mb */
             s->mb_intra = 0;
-            for(i=0;i<6;i++)
+            for (i = 0; i < 6; i++)
                 s->block_last_index[i] = -1;
-            s->mv_dir = MV_DIR_FORWARD;
-            s->mv_type = MV_TYPE_16X16;
+            s->mv_dir      = MV_DIR_FORWARD;
+            s->mv_type     = MV_TYPE_16X16;
             s->mv[0][0][0] = 0;
             s->mv[0][0][1] = 0;
-            s->mb_skipped = 1;
-            w->hshift=0;
+            s->mb_skipped  = 1;
+            w->hshift      = 0;
             return 0;
         }
 
-        code = get_vlc2(&s->gb, ff_mb_non_intra_vlc[w->cbp_table_index].table, MB_NON_INTRA_VLC_BITS, 3);
+        code = get_vlc2(&s->gb, ff_mb_non_intra_vlc[w->cbp_table_index].table,
+                        MB_NON_INTRA_VLC_BITS, 3);
         if (code < 0)
-            return -1;
+            return AVERROR_INVALIDDATA;
         s->mb_intra = (~code & 0x40) >> 6;
 
         cbp = code & 0x3f;
     } else {
         s->mb_intra = 1;
         code = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_mb_i_vlc.table, MB_INTRA_VLC_BITS, 2);
-        if (code < 0){
-            av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "II-cbp illegal at %d %d\n", s->mb_x, s->mb_y);
-            return -1;
+        if (code < 0) {
+            av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR,
+                   "II-cbp illegal at %d %d\n", s->mb_x, s->mb_y);
+            return AVERROR_INVALIDDATA;
         }
         /* predict coded block pattern */
         cbp = 0;
-        for(i=0;i<6;i++) {
+        for (i = 0; i < 6; i++) {
             int val = ((code >> (5 - i)) & 1);
             if (i < 4) {
-                int pred = ff_msmpeg4_coded_block_pred(s, i, &coded_val);
-                val = val ^ pred;
+                int pred   = ff_msmpeg4_coded_block_pred(s, i, &coded_val);
+                val        = val ^ pred;
                 *coded_val = val;
             }
             cbp |= val << (5 - i);
@@ -398,59 +390,64 @@ int ff_wmv2_decode_mb(MpegEncContext *s, DCTELEM block[6][64])
 
     if (!s->mb_intra) {
         int mx, my;
-//printf("P at %d %d\n", s->mb_x, s->mb_y);
         wmv2_pred_motion(w, &mx, &my);
 
-        if(cbp){
-            s->dsp.clear_blocks(s->block[0]);
-            if(s->per_mb_rl_table){
-                s->rl_table_index = decode012(&s->gb);
+        if (cbp) {
+            s->bdsp.clear_blocks(s->block[0]);
+            if (s->per_mb_rl_table) {
+                s->rl_table_index        = decode012(&s->gb);
                 s->rl_chroma_table_index = s->rl_table_index;
             }
 
-            if(w->abt_flag && w->per_mb_abt){
-                w->per_block_abt= get_bits1(&s->gb);
-                if(!w->per_block_abt)
-                    w->abt_type= decode012(&s->gb);
-            }else
-                w->per_block_abt=0;
+            if (w->abt_flag && w->per_mb_abt) {
+                w->per_block_abt = get_bits1(&s->gb);
+                if (!w->per_block_abt)
+                    w->abt_type = decode012(&s->gb);
+            } else
+                w->per_block_abt = 0;
         }
 
-        if (wmv2_decode_motion(w, &mx, &my) < 0)
-            return -1;
+        if ((ret = wmv2_decode_motion(w, &mx, &my)) < 0)
+            return ret;
 
-        s->mv_dir = MV_DIR_FORWARD;
-        s->mv_type = MV_TYPE_16X16;
+        s->mv_dir      = MV_DIR_FORWARD;
+        s->mv_type     = MV_TYPE_16X16;
         s->mv[0][0][0] = mx;
         s->mv[0][0][1] = my;
 
         for (i = 0; i < 6; i++) {
-            if (wmv2_decode_inter_block(w, block[i], i, (cbp >> (5 - i)) & 1) < 0)
-            {
-                av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "\nerror while decoding inter block: %d x %d (%d)\n", s->mb_x, s->mb_y, i);
-                return -1;
+            if ((ret = wmv2_decode_inter_block(w, block[i], i, (cbp >> (5 - i)) & 1)) < 0) {
+                av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR,
+                       "\nerror while decoding inter block: %d x %d (%d)\n",
+                       s->mb_x, s->mb_y, i);
+                return ret;
             }
         }
     } else {
-//if(s->pict_type==FF_P_TYPE)
-//   printf("%d%d ", s->inter_intra_pred, cbp);
-//printf("I at %d %d %d %06X\n", s->mb_x, s->mb_y, ((cbp&3)? 1 : 0) +((cbp&0x3C)? 2 : 0), show_bits(&s->gb, 24));
+        if (s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_P)
+            ff_dlog(s->avctx, "%d%d ", s->inter_intra_pred, cbp);
+        ff_dlog(s->avctx, "I at %d %d %d %06X\n", s->mb_x, s->mb_y,
+                ((cbp & 3) ? 1 : 0) + ((cbp & 0x3C) ? 2 : 0),
+                show_bits(&s->gb, 24));
         s->ac_pred = get_bits1(&s->gb);
-        if(s->inter_intra_pred){
-            s->h263_aic_dir= get_vlc2(&s->gb, ff_inter_intra_vlc.table, INTER_INTRA_VLC_BITS, 1);
-//            printf("%d%d %d %d/", s->ac_pred, s->h263_aic_dir, s->mb_x, s->mb_y);
+        if (s->inter_intra_pred) {
+            s->h263_aic_dir = get_vlc2(&s->gb, ff_inter_intra_vlc.table,
+                                       INTER_INTRA_VLC_BITS, 1);
+            ff_dlog(s->avctx, "%d%d %d %d/",
+                    s->ac_pred, s->h263_aic_dir, s->mb_x, s->mb_y);
         }
-        if(s->per_mb_rl_table && cbp){
-            s->rl_table_index = decode012(&s->gb);
+        if (s->per_mb_rl_table && cbp) {
+            s->rl_table_index        = decode012(&s->gb);
             s->rl_chroma_table_index = s->rl_table_index;
         }
 
-        s->dsp.clear_blocks(s->block[0]);
+        s->bdsp.clear_blocks(s->block[0]);
         for (i = 0; i < 6; i++) {
-            if (ff_msmpeg4_decode_block(s, block[i], i, (cbp >> (5 - i)) & 1, NULL) < 0)
-            {
-                av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "\nerror while decoding intra block: %d x %d (%d)\n", s->mb_x, s->mb_y, i);
-                return -1;
+            if ((ret = ff_msmpeg4_decode_block(s, block[i], i, (cbp >> (5 - i)) & 1, NULL)) < 0) {
+                av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR,
+                       "\nerror while decoding intra block: %d x %d (%d)\n",
+                       s->mb_x, s->mb_y, i);
+                return ret;
             }
         }
     }
@@ -458,21 +455,23 @@ int ff_wmv2_decode_mb(MpegEncContext *s, DCTELEM block[6][64])
     return 0;
 }
 
-static av_cold int wmv2_decode_init(AVCodecContext *avctx){
-    Wmv2Context * const w= avctx->priv_data;
+static av_cold int wmv2_decode_init(AVCodecContext *avctx)
+{
+    Wmv2Context *const w = avctx->priv_data;
+    int ret;
 
-    if(avctx->idct_algo==FF_IDCT_AUTO){
-        avctx->idct_algo=FF_IDCT_WMV2;
-    }
+#if FF_API_EMU_EDGE
+    avctx->flags |= CODEC_FLAG_EMU_EDGE;
+#endif
 
-    if(ff_msmpeg4_decode_init(avctx) < 0)
-        return -1;
+    if ((ret = ff_msmpeg4_decode_init(avctx)) < 0)
+        return ret;
 
     ff_wmv2_common_init(w);
 
-    ff_intrax8_common_init(&w->x8,&w->s);
-
-    return 0;
+    return ff_intrax8_common_init(avctx, &w->x8, &w->s.idsp,
+                                  w->s.block, w->s.block_last_index,
+                                  w->s.mb_width, w->s.mb_height);
 }
 
 static av_cold int wmv2_decode_end(AVCodecContext *avctx)
@@ -483,16 +482,16 @@ static av_cold int wmv2_decode_end(AVCodecContext *avctx)
     return ff_h263_decode_end(avctx);
 }
 
-AVCodec wmv2_decoder = {
-    "wmv2",
-    CODEC_TYPE_VIDEO,
-    CODEC_ID_WMV2,
-    sizeof(Wmv2Context),
-    wmv2_decode_init,
-    NULL,
-    wmv2_decode_end,
-    ff_h263_decode_frame,
-    CODEC_CAP_DRAW_HORIZ_BAND | CODEC_CAP_DR1,
-    .long_name = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Windows Media Video 8"),
-    .pix_fmts= ff_pixfmt_list_420,
+AVCodec ff_wmv2_decoder = {
+    .name           = "wmv2",
+    .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Windows Media Video 8"),
+    .type           = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
+    .id             = AV_CODEC_ID_WMV2,
+    .priv_data_size = sizeof(Wmv2Context),
+    .init           = wmv2_decode_init,
+    .close          = wmv2_decode_end,
+    .decode         = ff_h263_decode_frame,
+    .capabilities   = AV_CODEC_CAP_DRAW_HORIZ_BAND | AV_CODEC_CAP_DR1,
+    .pix_fmts       = (const enum AVPixelFormat[]) { AV_PIX_FMT_YUV420P,
+                                                     AV_PIX_FMT_NONE },
 };