libavcodec/libvpx: Add VPx alpha decode support
[ffmpeg.git] / libavcodec / v308dec.c
index 3bc3c44..dd53fbd 100644 (file)
  */
 
 #include "avcodec.h"
  */
 
 #include "avcodec.h"
+#include "internal.h"
 
 static av_cold int v308_decode_init(AVCodecContext *avctx)
 {
 
 static av_cold int v308_decode_init(AVCodecContext *avctx)
 {
-    avctx->pix_fmt = PIX_FMT_YUV444P;
+    avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV444P;
 
     if (avctx->width & 1)
         av_log(avctx, AV_LOG_WARNING, "v308 requires width to be even.\n");
 
 
     if (avctx->width & 1)
         av_log(avctx, AV_LOG_WARNING, "v308 requires width to be even.\n");
 
-    avctx->coded_frame = avcodec_alloc_frame();
-
-    if (!avctx->coded_frame) {
-        av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Could not allocate frame.\n");
-        return AVERROR(ENOMEM);
-    }
-
     return 0;
 }
 
 static int v308_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data,
     return 0;
 }
 
 static int v308_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data,
-                             int *data_size, AVPacket *avpkt)
+                             int *got_frame, AVPacket *avpkt)
 {
 {
-    AVFrame *pic = avctx->coded_frame;
+    AVFrame *pic = data;
     const uint8_t *src = avpkt->data;
     uint8_t *y, *u, *v;
     const uint8_t *src = avpkt->data;
     uint8_t *y, *u, *v;
-    int i, j;
-
-    if (pic->data[0])
-        avctx->release_buffer(avctx, pic);
+    int i, j, ret;
 
     if (avpkt->size < 3 * avctx->height * avctx->width) {
         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Insufficient input data.\n");
         return AVERROR(EINVAL);
     }
 
 
     if (avpkt->size < 3 * avctx->height * avctx->width) {
         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Insufficient input data.\n");
         return AVERROR(EINVAL);
     }
 
-    pic->reference = 0;
-
-    if (avctx->get_buffer(avctx, pic) < 0) {
-        av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Could not allocate buffer.\n");
-        return AVERROR(ENOMEM);
-    }
+    if ((ret = ff_get_buffer(avctx, pic, 0)) < 0)
+        return ret;
 
     pic->key_frame = 1;
 
     pic->key_frame = 1;
-    pic->pict_type = FF_I_TYPE;
+    pic->pict_type = AV_PICTURE_TYPE_I;
 
     y = pic->data[0];
     u = pic->data[1];
 
     y = pic->data[0];
     u = pic->data[1];
@@ -80,29 +67,17 @@ static int v308_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data,
         v += pic->linesize[2];
     }
 
         v += pic->linesize[2];
     }
 
-    *data_size = sizeof(AVFrame);
-    *(AVFrame *)data = *pic;
+    *got_frame = 1;
 
     return avpkt->size;
 }
 
 
     return avpkt->size;
 }
 
-static av_cold int v308_decode_close(AVCodecContext *avctx)
-{
-    if (avctx->coded_frame->data[0])
-        avctx->release_buffer(avctx, avctx->coded_frame);
-
-    av_freep(&avctx->coded_frame);
-
-    return 0;
-}
-
 AVCodec ff_v308_decoder = {
     .name         = "v308",
 AVCodec ff_v308_decoder = {
     .name         = "v308",
+    .long_name    = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Uncompressed packed 4:4:4"),
     .type         = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
     .type         = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
-    .id           = CODEC_ID_V308,
+    .id           = AV_CODEC_ID_V308,
     .init         = v308_decode_init,
     .decode       = v308_decode_frame,
     .init         = v308_decode_init,
     .decode       = v308_decode_frame,
-    .close        = v308_decode_close,
-    .capabilities = CODEC_CAP_DR1,
-    .long_name    = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Uncompressed packed 4:4:4"),
+    .capabilities = AV_CODEC_CAP_DR1,
 };
 };