Merge commit '328cd2b599bc2d0d38f3c12606fa2a66eeec016e'
[ffmpeg.git] / libavcodec / utils.c
index ff95cea..d726ff7 100644 (file)
@@ -1734,337 +1734,6 @@ FF_ENABLE_DEPRECATION_WARNINGS
     goto end;
 }
 
-int ff_alloc_packet2(AVCodecContext *avctx, AVPacket *avpkt, int64_t size, int64_t min_size)
-{
-    if (avpkt->size < 0) {
-        av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid negative user packet size %d\n", avpkt->size);
-        return AVERROR(EINVAL);
-    }
-    if (size < 0 || size > INT_MAX - AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE) {
-        av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid minimum required packet size %"PRId64" (max allowed is %d)\n",
-               size, INT_MAX - AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
-        return AVERROR(EINVAL);
-    }
-
-    if (avctx && 2*min_size < size) { // FIXME The factor needs to be finetuned
-        av_assert0(!avpkt->data || avpkt->data != avctx->internal->byte_buffer);
-        if (!avpkt->data || avpkt->size < size) {
-            av_fast_padded_malloc(&avctx->internal->byte_buffer, &avctx->internal->byte_buffer_size, size);
-            avpkt->data = avctx->internal->byte_buffer;
-            avpkt->size = avctx->internal->byte_buffer_size;
-        }
-    }
-
-    if (avpkt->data) {
-        AVBufferRef *buf = avpkt->buf;
-
-        if (avpkt->size < size) {
-            av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "User packet is too small (%d < %"PRId64")\n", avpkt->size, size);
-            return AVERROR(EINVAL);
-        }
-
-        av_init_packet(avpkt);
-        avpkt->buf      = buf;
-        avpkt->size     = size;
-        return 0;
-    } else {
-        int ret = av_new_packet(avpkt, size);
-        if (ret < 0)
-            av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Failed to allocate packet of size %"PRId64"\n", size);
-        return ret;
-    }
-}
-
-int ff_alloc_packet(AVPacket *avpkt, int size)
-{
-    return ff_alloc_packet2(NULL, avpkt, size, 0);
-}
-
-/**
- * Pad last frame with silence.
- */
-static int pad_last_frame(AVCodecContext *s, AVFrame **dst, const AVFrame *src)
-{
-    AVFrame *frame = NULL;
-    int ret;
-
-    if (!(frame = av_frame_alloc()))
-        return AVERROR(ENOMEM);
-
-    frame->format         = src->format;
-    frame->channel_layout = src->channel_layout;
-    av_frame_set_channels(frame, av_frame_get_channels(src));
-    frame->nb_samples     = s->frame_size;
-    ret = av_frame_get_buffer(frame, 32);
-    if (ret < 0)
-        goto fail;
-
-    ret = av_frame_copy_props(frame, src);
-    if (ret < 0)
-        goto fail;
-
-    if ((ret = av_samples_copy(frame->extended_data, src->extended_data, 0, 0,
-                               src->nb_samples, s->channels, s->sample_fmt)) < 0)
-        goto fail;
-    if ((ret = av_samples_set_silence(frame->extended_data, src->nb_samples,
-                                      frame->nb_samples - src->nb_samples,
-                                      s->channels, s->sample_fmt)) < 0)
-        goto fail;
-
-    *dst = frame;
-
-    return 0;
-
-fail:
-    av_frame_free(&frame);
-    return ret;
-}
-
-int attribute_align_arg avcodec_encode_audio2(AVCodecContext *avctx,
-                                              AVPacket *avpkt,
-                                              const AVFrame *frame,
-                                              int *got_packet_ptr)
-{
-    AVFrame *extended_frame = NULL;
-    AVFrame *padded_frame = NULL;
-    int ret;
-    AVPacket user_pkt = *avpkt;
-    int needs_realloc = !user_pkt.data;
-
-    *got_packet_ptr = 0;
-
-    if (!avctx->codec->encode2) {
-        av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "This encoder requires using the avcodec_send_frame() API.\n");
-        return AVERROR(ENOSYS);
-    }
-
-    if (!(avctx->codec->capabilities & AV_CODEC_CAP_DELAY) && !frame) {
-        av_packet_unref(avpkt);
-        av_init_packet(avpkt);
-        return 0;
-    }
-
-    /* ensure that extended_data is properly set */
-    if (frame && !frame->extended_data) {
-        if (av_sample_fmt_is_planar(avctx->sample_fmt) &&
-            avctx->channels > AV_NUM_DATA_POINTERS) {
-            av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Encoding to a planar sample format, "
-                                        "with more than %d channels, but extended_data is not set.\n",
-                   AV_NUM_DATA_POINTERS);
-            return AVERROR(EINVAL);
-        }
-        av_log(avctx, AV_LOG_WARNING, "extended_data is not set.\n");
-
-        extended_frame = av_frame_alloc();
-        if (!extended_frame)
-            return AVERROR(ENOMEM);
-
-        memcpy(extended_frame, frame, sizeof(AVFrame));
-        extended_frame->extended_data = extended_frame->data;
-        frame = extended_frame;
-    }
-
-    /* extract audio service type metadata */
-    if (frame) {
-        AVFrameSideData *sd = av_frame_get_side_data(frame, AV_FRAME_DATA_AUDIO_SERVICE_TYPE);
-        if (sd && sd->size >= sizeof(enum AVAudioServiceType))
-            avctx->audio_service_type = *(enum AVAudioServiceType*)sd->data;
-    }
-
-    /* check for valid frame size */
-    if (frame) {
-        if (avctx->codec->capabilities & AV_CODEC_CAP_SMALL_LAST_FRAME) {
-            if (frame->nb_samples > avctx->frame_size) {
-                av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "more samples than frame size (avcodec_encode_audio2)\n");
-                ret = AVERROR(EINVAL);
-                goto end;
-            }
-        } else if (!(avctx->codec->capabilities & AV_CODEC_CAP_VARIABLE_FRAME_SIZE)) {
-            if (frame->nb_samples < avctx->frame_size &&
-                !avctx->internal->last_audio_frame) {
-                ret = pad_last_frame(avctx, &padded_frame, frame);
-                if (ret < 0)
-                    goto end;
-
-                frame = padded_frame;
-                avctx->internal->last_audio_frame = 1;
-            }
-
-            if (frame->nb_samples != avctx->frame_size) {
-                av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "nb_samples (%d) != frame_size (%d) (avcodec_encode_audio2)\n", frame->nb_samples, avctx->frame_size);
-                ret = AVERROR(EINVAL);
-                goto end;
-            }
-        }
-    }
-
-    av_assert0(avctx->codec->encode2);
-
-    ret = avctx->codec->encode2(avctx, avpkt, frame, got_packet_ptr);
-    if (!ret) {
-        if (*got_packet_ptr) {
-            if (!(avctx->codec->capabilities & AV_CODEC_CAP_DELAY)) {
-                if (avpkt->pts == AV_NOPTS_VALUE)
-                    avpkt->pts = frame->pts;
-                if (!avpkt->duration)
-                    avpkt->duration = ff_samples_to_time_base(avctx,
-                                                              frame->nb_samples);
-            }
-            avpkt->dts = avpkt->pts;
-        } else {
-            avpkt->size = 0;
-        }
-    }
-    if (avpkt->data && avpkt->data == avctx->internal->byte_buffer) {
-        needs_realloc = 0;
-        if (user_pkt.data) {
-            if (user_pkt.size >= avpkt->size) {
-                memcpy(user_pkt.data, avpkt->data, avpkt->size);
-            } else {
-                av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Provided packet is too small, needs to be %d\n", avpkt->size);
-                avpkt->size = user_pkt.size;
-                ret = -1;
-            }
-            avpkt->buf      = user_pkt.buf;
-            avpkt->data     = user_pkt.data;
-        } else {
-            if (av_dup_packet(avpkt) < 0) {
-                ret = AVERROR(ENOMEM);
-            }
-        }
-    }
-
-    if (!ret) {
-        if (needs_realloc && avpkt->data) {
-            ret = av_buffer_realloc(&avpkt->buf, avpkt->size + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
-            if (ret >= 0)
-                avpkt->data = avpkt->buf->data;
-        }
-
-        avctx->frame_number++;
-    }
-
-    if (ret < 0 || !*got_packet_ptr) {
-        av_packet_unref(avpkt);
-        av_init_packet(avpkt);
-        goto end;
-    }
-
-    /* NOTE: if we add any audio encoders which output non-keyframe packets,
-     *       this needs to be moved to the encoders, but for now we can do it
-     *       here to simplify things */
-    avpkt->flags |= AV_PKT_FLAG_KEY;
-
-end:
-    av_frame_free(&padded_frame);
-    av_free(extended_frame);
-
-#if FF_API_AUDIOENC_DELAY
-    avctx->delay = avctx->initial_padding;
-#endif
-
-    return ret;
-}
-
-int attribute_align_arg avcodec_encode_video2(AVCodecContext *avctx,
-                                              AVPacket *avpkt,
-                                              const AVFrame *frame,
-                                              int *got_packet_ptr)
-{
-    int ret;
-    AVPacket user_pkt = *avpkt;
-    int needs_realloc = !user_pkt.data;
-
-    *got_packet_ptr = 0;
-
-    if (!avctx->codec->encode2) {
-        av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "This encoder requires using the avcodec_send_frame() API.\n");
-        return AVERROR(ENOSYS);
-    }
-
-    if(CONFIG_FRAME_THREAD_ENCODER &&
-       avctx->internal->frame_thread_encoder && (avctx->active_thread_type&FF_THREAD_FRAME))
-        return ff_thread_video_encode_frame(avctx, avpkt, frame, got_packet_ptr);
-
-    if ((avctx->flags&AV_CODEC_FLAG_PASS1) && avctx->stats_out)
-        avctx->stats_out[0] = '\0';
-
-    if (!(avctx->codec->capabilities & AV_CODEC_CAP_DELAY) && !frame) {
-        av_packet_unref(avpkt);
-        av_init_packet(avpkt);
-        avpkt->size = 0;
-        return 0;
-    }
-
-    if (av_image_check_size2(avctx->width, avctx->height, avctx->max_pixels, AV_PIX_FMT_NONE, 0, avctx))
-        return AVERROR(EINVAL);
-
-    if (frame && frame->format == AV_PIX_FMT_NONE)
-        av_log(avctx, AV_LOG_WARNING, "AVFrame.format is not set\n");
-    if (frame && (frame->width == 0 || frame->height == 0))
-        av_log(avctx, AV_LOG_WARNING, "AVFrame.width or height is not set\n");
-
-    av_assert0(avctx->codec->encode2);
-
-    ret = avctx->codec->encode2(avctx, avpkt, frame, got_packet_ptr);
-    av_assert0(ret <= 0);
-
-    emms_c();
-
-    if (avpkt->data && avpkt->data == avctx->internal->byte_buffer) {
-        needs_realloc = 0;
-        if (user_pkt.data) {
-            if (user_pkt.size >= avpkt->size) {
-                memcpy(user_pkt.data, avpkt->data, avpkt->size);
-            } else {
-                av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Provided packet is too small, needs to be %d\n", avpkt->size);
-                avpkt->size = user_pkt.size;
-                ret = -1;
-            }
-            avpkt->buf      = user_pkt.buf;
-            avpkt->data     = user_pkt.data;
-        } else {
-            if (av_dup_packet(avpkt) < 0) {
-                ret = AVERROR(ENOMEM);
-            }
-        }
-    }
-
-    if (!ret) {
-        if (!*got_packet_ptr)
-            avpkt->size = 0;
-        else if (!(avctx->codec->capabilities & AV_CODEC_CAP_DELAY))
-            avpkt->pts = avpkt->dts = frame->pts;
-
-        if (needs_realloc && avpkt->data) {
-            ret = av_buffer_realloc(&avpkt->buf, avpkt->size + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
-            if (ret >= 0)
-                avpkt->data = avpkt->buf->data;
-        }
-
-        avctx->frame_number++;
-    }
-
-    if (ret < 0 || !*got_packet_ptr)
-        av_packet_unref(avpkt);
-
-    return ret;
-}
-
-int avcodec_encode_subtitle(AVCodecContext *avctx, uint8_t *buf, int buf_size,
-                            const AVSubtitle *sub)
-{
-    int ret;
-    if (sub->start_display_time) {
-        av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "start_display_time must be 0.\n");
-        return -1;
-    }
-
-    ret = avctx->codec->encode_sub(avctx, buf, buf_size, sub);
-    avctx->frame_number++;
-    return ret;
-}
-
 /**
  * Attempt to guess proper monotonic timestamps for decoded video frames
  * which might have incorrect times. Input timestamps may wrap around, in
@@ -2968,99 +2637,6 @@ int attribute_align_arg avcodec_receive_frame(AVCodecContext *avctx, AVFrame *fr
     return 0;
 }
 
-static int do_encode(AVCodecContext *avctx, const AVFrame *frame, int *got_packet)
-{
-    int ret;
-    *got_packet = 0;
-
-    av_packet_unref(avctx->internal->buffer_pkt);
-    avctx->internal->buffer_pkt_valid = 0;
-
-    if (avctx->codec_type == AVMEDIA_TYPE_VIDEO) {
-        ret = avcodec_encode_video2(avctx, avctx->internal->buffer_pkt,
-                                    frame, got_packet);
-    } else if (avctx->codec_type == AVMEDIA_TYPE_AUDIO) {
-        ret = avcodec_encode_audio2(avctx, avctx->internal->buffer_pkt,
-                                    frame, got_packet);
-    } else {
-        ret = AVERROR(EINVAL);
-    }
-
-    if (ret >= 0 && *got_packet) {
-        // Encoders must always return ref-counted buffers.
-        // Side-data only packets have no data and can be not ref-counted.
-        av_assert0(!avctx->internal->buffer_pkt->data || avctx->internal->buffer_pkt->buf);
-        avctx->internal->buffer_pkt_valid = 1;
-        ret = 0;
-    } else {
-        av_packet_unref(avctx->internal->buffer_pkt);
-    }
-
-    return ret;
-}
-
-int attribute_align_arg avcodec_send_frame(AVCodecContext *avctx, const AVFrame *frame)
-{
-    if (!avcodec_is_open(avctx) || !av_codec_is_encoder(avctx->codec))
-        return AVERROR(EINVAL);
-
-    if (avctx->internal->draining)
-        return AVERROR_EOF;
-
-    if (!frame) {
-        avctx->internal->draining = 1;
-
-        if (!(avctx->codec->capabilities & AV_CODEC_CAP_DELAY))
-            return 0;
-    }
-
-    if (avctx->codec->send_frame)
-        return avctx->codec->send_frame(avctx, frame);
-
-    // Emulation via old API. Do it here instead of avcodec_receive_packet, because:
-    // 1. if the AVFrame is not refcounted, the copying will be much more
-    //    expensive than copying the packet data
-    // 2. assume few users use non-refcounted AVPackets, so usually no copy is
-    //    needed
-
-    if (avctx->internal->buffer_pkt_valid)
-        return AVERROR(EAGAIN);
-
-    return do_encode(avctx, frame, &(int){0});
-}
-
-int attribute_align_arg avcodec_receive_packet(AVCodecContext *avctx, AVPacket *avpkt)
-{
-    av_packet_unref(avpkt);
-
-    if (!avcodec_is_open(avctx) || !av_codec_is_encoder(avctx->codec))
-        return AVERROR(EINVAL);
-
-    if (avctx->codec->receive_packet) {
-        if (avctx->internal->draining && !(avctx->codec->capabilities & AV_CODEC_CAP_DELAY))
-            return AVERROR_EOF;
-        return avctx->codec->receive_packet(avctx, avpkt);
-    }
-
-    // Emulation via old API.
-
-    if (!avctx->internal->buffer_pkt_valid) {
-        int got_packet;
-        int ret;
-        if (!avctx->internal->draining)
-            return AVERROR(EAGAIN);
-        ret = do_encode(avctx, NULL, &got_packet);
-        if (ret < 0)
-            return ret;
-        if (ret >= 0 && !got_packet)
-            return AVERROR_EOF;
-    }
-
-    av_packet_move_ref(avpkt, avctx->internal->buffer_pkt);
-    avctx->internal->buffer_pkt_valid = 0;
-    return 0;
-}
-
 av_cold int avcodec_close(AVCodecContext *avctx)
 {
     int i;