avcodec/jpeg2000dec: Fix h/vden typo
[ffmpeg.git] / libavcodec / qpeg.c
index 8e1a2b5..e1210c1 100644 (file)
@@ -110,7 +110,7 @@ static const int qpeg_table_w[16] =
  { 0x00, 0x20, 0x18, 0x08, 0x18, 0x10, 0x20, 0x10, 0x08, 0x10, 0x20, 0x20, 0x08, 0x10, 0x18, 0x04};
 
 /* Decodes delta frames */
-static void qpeg_decode_inter(QpegContext *qctx, uint8_t *dst,
+static void av_noinline qpeg_decode_inter(QpegContext *qctx, uint8_t *dst,
                               int stride, int width, int height,
                               int delta, const uint8_t *ctable,
                               uint8_t *refdata)
@@ -120,12 +120,13 @@ static void qpeg_decode_inter(QpegContext *qctx, uint8_t *dst,
     int filled = 0;
     int orig_height;
 
-    if(!refdata)
-        refdata= dst;
-
-    /* copy prev frame */
-    for(i = 0; i < height; i++)
-        memcpy(dst + (i * stride), refdata + (i * stride), width);
+    if (refdata) {
+        /* copy prev frame */
+        for (i = 0; i < height; i++)
+            memcpy(dst + (i * stride), refdata + (i * stride), width);
+    } else {
+        refdata = dst;
+    }
 
     orig_height = height;
     height--;
@@ -163,9 +164,9 @@ static void qpeg_decode_inter(QpegContext *qctx, uint8_t *dst,
 
                     /* check motion vector */
                     if ((me_x + filled < 0) || (me_x + me_w + filled > width) ||
-                       (height - me_y - me_h < 0) || (height - me_y > orig_height) ||
+                       (height - me_y - me_h < 0) || (height - me_y >= orig_height) ||
                        (filled + me_w > width) || (height - me_h < 0))
-                        av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Bogus motion vector (%i,%i), block size %ix%i at %i,%i\n",
+                        av_log(qctx->avctx, AV_LOG_ERROR, "Bogus motion vector (%i,%i), block size %ix%i at %i,%i\n",
                                me_x, me_y, me_w, me_h, filled, height);
                     else {
                         /* do motion compensation */
@@ -259,7 +260,8 @@ static int decode_frame(AVCodecContext *avctx,
     AVFrame * const ref = a->ref;
     uint8_t* outdata;
     int delta, ret;
-    const uint8_t *pal = av_packet_get_side_data(avpkt, AV_PKT_DATA_PALETTE, NULL);
+    int pal_size;
+    const uint8_t *pal = av_packet_get_side_data(avpkt, AV_PKT_DATA_PALETTE, &pal_size);
 
     if (avpkt->size < 0x86) {
         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Packet is too small\n");
@@ -286,9 +288,11 @@ static int decode_frame(AVCodecContext *avctx,
     }
 
     /* make the palette available on the way out */
-    if (pal) {
+    if (pal && pal_size == AVPALETTE_SIZE) {
         p->palette_has_changed = 1;
         memcpy(a->pal, pal, AVPALETTE_SIZE);
+    } else if (pal) {
+        av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Palette size %d is wrong\n", pal_size);
     }
     memcpy(p->data[1], a->pal, AVPALETTE_SIZE);
 
@@ -350,5 +354,5 @@ AVCodec ff_qpeg_decoder = {
     .close          = decode_end,
     .decode         = decode_frame,
     .flush          = decode_flush,
-    .capabilities   = CODEC_CAP_DR1,
+    .capabilities   = AV_CODEC_CAP_DR1,
 };