Deprecate avctx.coded_frame
[ffmpeg.git] / libavcodec / libopenjpegenc.c
index 6a9e138..58aa3cf 100644 (file)
  */
 
 /**
-* @file
-* JPEG 2000 encoder using libopenjpeg
-*/
+ * @file
+ * JPEG 2000 encoder using libopenjpeg
+ */
 
 #define  OPJ_STATIC
 #include <openjpeg.h>
 
-#include "libavutil/opt.h"
+#include "libavutil/common.h"
 #include "libavutil/imgutils.h"
 #include "libavutil/intreadwrite.h"
+#include "libavutil/opt.h"
 #include "avcodec.h"
 #include "internal.h"
 
-typedef struct {
+typedef struct LibOpenJPEGContext {
     AVClass *avclass;
     opj_image_t *image;
     opj_cparameters_t enc_params;
@@ -68,49 +69,52 @@ static void info_callback(const char *msg, void *data)
 static opj_image_t *libopenjpeg_create_image(AVCodecContext *avctx,
                                              opj_cparameters_t *parameters)
 {
+    const AVPixFmtDescriptor *desc = av_pix_fmt_desc_get(avctx->pix_fmt);
     opj_image_cmptparm_t *cmptparm;
     OPJ_COLOR_SPACE color_space;
     opj_image_t *img;
     int i;
     int sub_dx[4];
     int sub_dy[4];
-    int numcomps = av_pix_fmt_descriptors[avctx->pix_fmt].nb_components;
-
-    sub_dx[0] = sub_dx[3] = 1;
-    sub_dy[0] = sub_dy[3] = 1;
-    sub_dx[1] = sub_dx[2] =
-        1 << av_pix_fmt_descriptors[avctx->pix_fmt].log2_chroma_w;
-    sub_dy[1] = sub_dy[2] =
-        1 << av_pix_fmt_descriptors[avctx->pix_fmt].log2_chroma_h;
+    int numcomps = desc->nb_components;
 
+    sub_dx[0] =
+    sub_dx[3] = 1;
+    sub_dy[0] =
+    sub_dy[3] = 1;
+    sub_dx[1] =
+    sub_dx[2] = 1 << desc->log2_chroma_w;
+    sub_dy[1] =
+    sub_dy[2] = 1 << desc->log2_chroma_h;
 
     switch (avctx->pix_fmt) {
-    case PIX_FMT_GRAY8:
-    case PIX_FMT_GRAY16:
-    case PIX_FMT_Y400A:
+    case AV_PIX_FMT_GRAY8:
+    case AV_PIX_FMT_GRAY16:
+    case AV_PIX_FMT_YA8:
         color_space = CLRSPC_GRAY;
         break;
-    case PIX_FMT_RGB24:
-    case PIX_FMT_RGBA:
-    case PIX_FMT_RGB48:
+    case AV_PIX_FMT_RGB24:
+    case AV_PIX_FMT_RGBA:
+    case AV_PIX_FMT_RGB48:
+    case AV_PIX_FMT_RGBA64:
         color_space = CLRSPC_SRGB;
         break;
-    case PIX_FMT_YUV410P:
-    case PIX_FMT_YUV411P:
-    case PIX_FMT_YUV420P:
-    case PIX_FMT_YUV422P:
-    case PIX_FMT_YUV440P:
-    case PIX_FMT_YUV444P:
-    case PIX_FMT_YUVA420P:
-    case PIX_FMT_YUV420P9:
-    case PIX_FMT_YUV422P9:
-    case PIX_FMT_YUV444P9:
-    case PIX_FMT_YUV420P10:
-    case PIX_FMT_YUV422P10:
-    case PIX_FMT_YUV444P10:
-    case PIX_FMT_YUV420P16:
-    case PIX_FMT_YUV422P16:
-    case PIX_FMT_YUV444P16:
+    case AV_PIX_FMT_YUV410P:
+    case AV_PIX_FMT_YUV411P:
+    case AV_PIX_FMT_YUV420P:
+    case AV_PIX_FMT_YUV422P:
+    case AV_PIX_FMT_YUV440P:
+    case AV_PIX_FMT_YUV444P:
+    case AV_PIX_FMT_YUVA420P:
+    case AV_PIX_FMT_YUV420P9:
+    case AV_PIX_FMT_YUV422P9:
+    case AV_PIX_FMT_YUV444P9:
+    case AV_PIX_FMT_YUV420P10:
+    case AV_PIX_FMT_YUV422P10:
+    case AV_PIX_FMT_YUV444P10:
+    case AV_PIX_FMT_YUV420P16:
+    case AV_PIX_FMT_YUV422P16:
+    case AV_PIX_FMT_YUV444P16:
         color_space = CLRSPC_SYCC;
         break;
     default:
@@ -127,10 +131,8 @@ static opj_image_t *libopenjpeg_create_image(AVCodecContext *avctx,
     }
 
     for (i = 0; i < numcomps; i++) {
-        cmptparm[i].prec =
-            av_pix_fmt_descriptors[avctx->pix_fmt].comp[i].depth_minus1 + 1;
-        cmptparm[i].bpp  =
-            av_pix_fmt_descriptors[avctx->pix_fmt].comp[i].depth_minus1 + 1;
+        cmptparm[i].prec = desc->comp[i].depth_minus1 + 1;
+        cmptparm[i].bpp  = desc->comp[i].depth_minus1 + 1;
         cmptparm[i].sgnd = 0;
         cmptparm[i].dx   = sub_dx[i];
         cmptparm[i].dy   = sub_dy[i];
@@ -167,12 +169,6 @@ static av_cold int libopenjpeg_encode_init(AVCodecContext *avctx)
         return AVERROR(ENOMEM);
     }
 
-    avctx->coded_frame = avcodec_alloc_frame();
-    if (!avctx->coded_frame) {
-        av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Error allocating coded frame\n");
-        goto fail;
-    }
-
     ctx->image = libopenjpeg_create_image(avctx, &ctx->enc_params);
     if (!ctx->image) {
         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Error creating the mj2 image\n");
@@ -183,13 +179,12 @@ static av_cold int libopenjpeg_encode_init(AVCodecContext *avctx)
     ctx->event_mgr.info_handler    = info_callback;
     ctx->event_mgr.error_handler   = error_callback;
     ctx->event_mgr.warning_handler = warning_callback;
-    opj_set_event_mgr((opj_common_ptr)ctx->compress, &ctx->event_mgr, avctx);
+    opj_set_event_mgr((opj_common_ptr) ctx->compress, &ctx->event_mgr, avctx);
 
     return 0;
 
 fail:
     av_freep(&ctx->compress);
-    av_freep(&avctx->coded_frame);
     return err;
 }
 
@@ -201,7 +196,7 @@ static void libopenjpeg_copy_packed8(AVCodecContext *avctx,
     int image_index, frame_index;
     const int numcomps = image->numcomps;
 
-    for (compno = 0; compno < numcomps; ++compno) {
+    for (compno = 0; compno < numcomps; ++compno)
         for (y = 0; y < avctx->height; ++y) {
             image_index = y * avctx->width;
             frame_index = y * frame->linesize[0] + compno;
@@ -211,7 +206,6 @@ static void libopenjpeg_copy_packed8(AVCodecContext *avctx,
                 frame_index += numcomps;
             }
         }
-    }
 }
 
 static void libopenjpeg_copy_packed16(AVCodecContext *avctx,
@@ -220,10 +214,10 @@ static void libopenjpeg_copy_packed16(AVCodecContext *avctx,
     int compno;
     int x, y;
     int image_index, frame_index;
-    const int numcomps = image->numcomps;
-    uint16_t *frame_ptr = (uint16_t*)frame->data[0];
+    const int numcomps  = image->numcomps;
+    uint16_t *frame_ptr = (uint16_t *)frame->data[0];
 
-    for (compno = 0; compno < numcomps; ++compno) {
+    for (compno = 0; compno < numcomps; ++compno)
         for (y = 0; y < avctx->height; ++y) {
             image_index = y * avctx->width;
             frame_index = y * (frame->linesize[0] / 2) + compno;
@@ -233,7 +227,6 @@ static void libopenjpeg_copy_packed16(AVCodecContext *avctx,
                 frame_index += numcomps;
             }
         }
-    }
 }
 
 static void libopenjpeg_copy_unpacked8(AVCodecContext *avctx,
@@ -246,15 +239,14 @@ static void libopenjpeg_copy_unpacked8(AVCodecContext *avctx,
     const int numcomps = image->numcomps;
 
     for (compno = 0; compno < numcomps; ++compno) {
-        width  = avctx->width  / image->comps[compno].dx;
+        width  = avctx->width / image->comps[compno].dx;
         height = avctx->height / image->comps[compno].dy;
         for (y = 0; y < height; ++y) {
             image_index = y * width;
             frame_index = y * frame->linesize[compno];
-            for (x = 0; x < width; ++x) {
+            for (x = 0; x < width; ++x)
                 image->comps[compno].data[image_index++] =
                     frame->data[compno][frame_index++];
-            }
         }
     }
 }
@@ -271,16 +263,15 @@ static void libopenjpeg_copy_unpacked16(AVCodecContext *avctx,
     uint16_t *frame_ptr;
 
     for (compno = 0; compno < numcomps; ++compno) {
-        width  = avctx->width  / image->comps[compno].dx;
-        height = avctx->height / image->comps[compno].dy;
-        frame_ptr = (uint16_t*)frame->data[compno];
+        width     = avctx->width / image->comps[compno].dx;
+        height    = avctx->height / image->comps[compno].dy;
+        frame_ptr = (uint16_t *)frame->data[compno];
         for (y = 0; y < height; ++y) {
             image_index = y * width;
             frame_index = y * (frame->linesize[compno] / 2);
-            for (x = 0; x < width; ++x) {
+            for (x = 0; x < width; ++x)
                 image->comps[compno].data[image_index++] =
                     frame_ptr[frame_index++];
-            }
         }
     }
 }
@@ -289,8 +280,8 @@ static int libopenjpeg_encode_frame(AVCodecContext *avctx, AVPacket *pkt,
                                     const AVFrame *frame, int *got_packet)
 {
     LibOpenJPEGContext *ctx = avctx->priv_data;
-    opj_cinfo_t *compress = ctx->compress;
-    opj_image_t *image = ctx->image;
+    opj_cinfo_t *compress   = ctx->compress;
+    opj_image_t *image      = ctx->image;
     opj_cio_t *stream;
     int ret, len;
 
@@ -298,38 +289,39 @@ static int libopenjpeg_encode_frame(AVCodecContext *avctx, AVPacket *pkt,
     // x1, y1 is the width, height of the reference grid
     image->x0 = 0;
     image->y0 = 0;
-    image->x1 = (avctx->width - 1)  * ctx->enc_params.subsampling_dx + 1;
+    image->x1 = (avctx->width - 1) * ctx->enc_params.subsampling_dx + 1;
     image->y1 = (avctx->height - 1) * ctx->enc_params.subsampling_dy + 1;
 
     switch (avctx->pix_fmt) {
-    case PIX_FMT_RGB24:
-    case PIX_FMT_RGBA:
-    case PIX_FMT_Y400A:
+    case AV_PIX_FMT_RGB24:
+    case AV_PIX_FMT_RGBA:
+    case AV_PIX_FMT_YA8:
         libopenjpeg_copy_packed8(avctx, frame, image);
         break;
-    case PIX_FMT_RGB48:
+    case AV_PIX_FMT_RGB48:
+    case AV_PIX_FMT_RGBA64:
         libopenjpeg_copy_packed16(avctx, frame, image);
         break;
-    case PIX_FMT_GRAY8:
-    case PIX_FMT_YUV410P:
-    case PIX_FMT_YUV411P:
-    case PIX_FMT_YUV420P:
-    case PIX_FMT_YUV422P:
-    case PIX_FMT_YUV440P:
-    case PIX_FMT_YUV444P:
-    case PIX_FMT_YUVA420P:
+    case AV_PIX_FMT_GRAY8:
+    case AV_PIX_FMT_YUV410P:
+    case AV_PIX_FMT_YUV411P:
+    case AV_PIX_FMT_YUV420P:
+    case AV_PIX_FMT_YUV422P:
+    case AV_PIX_FMT_YUV440P:
+    case AV_PIX_FMT_YUV444P:
+    case AV_PIX_FMT_YUVA420P:
         libopenjpeg_copy_unpacked8(avctx, frame, image);
         break;
-    case PIX_FMT_GRAY16:
-    case PIX_FMT_YUV420P9:
-    case PIX_FMT_YUV422P9:
-    case PIX_FMT_YUV444P9:
-    case PIX_FMT_YUV444P10:
-    case PIX_FMT_YUV422P10:
-    case PIX_FMT_YUV420P10:
-    case PIX_FMT_YUV444P16:
-    case PIX_FMT_YUV422P16:
-    case PIX_FMT_YUV420P16:
+    case AV_PIX_FMT_GRAY16:
+    case AV_PIX_FMT_YUV420P9:
+    case AV_PIX_FMT_YUV422P9:
+    case AV_PIX_FMT_YUV444P9:
+    case AV_PIX_FMT_YUV444P10:
+    case AV_PIX_FMT_YUV422P10:
+    case AV_PIX_FMT_YUV420P10:
+    case AV_PIX_FMT_YUV444P16:
+    case AV_PIX_FMT_YUV422P16:
+    case AV_PIX_FMT_YUV420P16:
         libopenjpeg_copy_unpacked16(avctx, frame, image);
         break;
     default:
@@ -341,7 +333,7 @@ static int libopenjpeg_encode_frame(AVCodecContext *avctx, AVPacket *pkt,
     }
 
     opj_setup_encoder(compress, &ctx->enc_params, image);
-    stream = opj_cio_open((opj_common_ptr)compress, NULL, 0);
+    stream = opj_cio_open((opj_common_ptr) compress, NULL, 0);
     if (!stream) {
         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Error creating the cio stream\n");
         return AVERROR(ENOMEM);
@@ -372,36 +364,35 @@ static av_cold int libopenjpeg_encode_close(AVCodecContext *avctx)
 
     opj_destroy_compress(ctx->compress);
     opj_image_destroy(ctx->image);
-    av_freep(&avctx->coded_frame);
-    return 0 ;
+    return 0;
 }
 
 #define OFFSET(x) offsetof(LibOpenJPEGContext, x)
 #define VE AV_OPT_FLAG_VIDEO_PARAM | AV_OPT_FLAG_ENCODING_PARAM
 static const AVOption options[] = {
-    { "format",        "Codec Format",      OFFSET(format),        AV_OPT_TYPE_INT,   { CODEC_JP2   }, CODEC_J2K, CODEC_JP2,   VE, "format"      },
-    { "j2k",           NULL,                0,                     AV_OPT_TYPE_CONST, { CODEC_J2K   }, 0,         0,           VE, "format"      },
-    { "jp2",           NULL,                0,                     AV_OPT_TYPE_CONST, { CODEC_JP2   }, 0,         0,           VE, "format"      },
-    { "profile",       NULL,                OFFSET(profile),       AV_OPT_TYPE_INT,   { STD_RSIZ    }, STD_RSIZ,  CINEMA4K,    VE, "profile"     },
-    { "jpeg2000",      NULL,                0,                     AV_OPT_TYPE_CONST, { STD_RSIZ    }, 0,         0,           VE, "profile"     },
-    { "cinema2k",      NULL,                0,                     AV_OPT_TYPE_CONST, { CINEMA2K    }, 0,         0,           VE, "profile"     },
-    { "cinema4k",      NULL,                0,                     AV_OPT_TYPE_CONST, { CINEMA4K    }, 0,         0,           VE, "profile"     },
-    { "cinema_mode",   "Digital Cinema",    OFFSET(cinema_mode),   AV_OPT_TYPE_INT,   { OFF         }, OFF,       CINEMA4K_24, VE, "cinema_mode" },
-    { "off",           NULL,                0,                     AV_OPT_TYPE_CONST, { OFF         }, 0,         0,           VE, "cinema_mode" },
-    { "2k_24",         NULL,                0,                     AV_OPT_TYPE_CONST, { CINEMA2K_24 }, 0,         0,           VE, "cinema_mode" },
-    { "2k_48",         NULL,                0,                     AV_OPT_TYPE_CONST, { CINEMA2K_48 }, 0,         0,           VE, "cinema_mode" },
-    { "4k_24",         NULL,                0,                     AV_OPT_TYPE_CONST, { CINEMA4K_24 }, 0,         0,           VE, "cinema_mode" },
-    { "prog_order",    "Progression Order", OFFSET(prog_order),    AV_OPT_TYPE_INT,   { LRCP        }, LRCP,      CPRL,        VE, "prog_order"  },
-    { "lrcp",          NULL,                0,                     AV_OPT_TYPE_CONST, { LRCP        }, 0,         0,           VE, "prog_order"  },
-    { "rlcp",          NULL,                0,                     AV_OPT_TYPE_CONST, { RLCP        }, 0,         0,           VE, "prog_order"  },
-    { "rpcl",          NULL,                0,                     AV_OPT_TYPE_CONST, { RPCL        }, 0,         0,           VE, "prog_order"  },
-    { "pcrl",          NULL,                0,                     AV_OPT_TYPE_CONST, { PCRL        }, 0,         0,           VE, "prog_order"  },
-    { "cprl",          NULL,                0,                     AV_OPT_TYPE_CONST, { CPRL        }, 0,         0,           VE, "prog_order"  },
-    { "numresolution", NULL,                OFFSET(numresolution), AV_OPT_TYPE_INT,   { 6           }, 1,         10,          VE                },
-    { "numlayers",     NULL,                OFFSET(numlayers),     AV_OPT_TYPE_INT,   { 1           }, 1,         10,          VE                },
-    { "disto_alloc",   NULL,                OFFSET(disto_alloc),   AV_OPT_TYPE_INT,   { 1           }, 0,         1,           VE                },
-    { "fixed_alloc",   NULL,                OFFSET(fixed_alloc),   AV_OPT_TYPE_INT,   { 0           }, 0,         1,           VE                },
-    { "fixed_quality", NULL,                OFFSET(fixed_quality), AV_OPT_TYPE_INT,   { 0           }, 0,         1,           VE                },
+    { "format",        "Codec Format",      OFFSET(format),        AV_OPT_TYPE_INT,   { .i64 = CODEC_JP2   }, CODEC_J2K, CODEC_JP2,   VE, "format"      },
+    { "j2k",           NULL,                0,                     AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = CODEC_J2K   }, 0,         0,           VE, "format"      },
+    { "jp2",           NULL,                0,                     AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = CODEC_JP2   }, 0,         0,           VE, "format"      },
+    { "profile",       NULL,                OFFSET(profile),       AV_OPT_TYPE_INT,   { .i64 = STD_RSIZ    }, STD_RSIZ,  CINEMA4K,    VE, "profile"     },
+    { "jpeg2000",      NULL,                0,                     AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = STD_RSIZ    }, 0,         0,           VE, "profile"     },
+    { "cinema2k",      NULL,                0,                     AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = CINEMA2K    }, 0,         0,           VE, "profile"     },
+    { "cinema4k",      NULL,                0,                     AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = CINEMA4K    }, 0,         0,           VE, "profile"     },
+    { "cinema_mode",   "Digital Cinema",    OFFSET(cinema_mode),   AV_OPT_TYPE_INT,   { .i64 = OFF         }, OFF,       CINEMA4K_24, VE, "cinema_mode" },
+    { "off",           NULL,                0,                     AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = OFF         }, 0,         0,           VE, "cinema_mode" },
+    { "2k_24",         NULL,                0,                     AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = CINEMA2K_24 }, 0,         0,           VE, "cinema_mode" },
+    { "2k_48",         NULL,                0,                     AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = CINEMA2K_48 }, 0,         0,           VE, "cinema_mode" },
+    { "4k_24",         NULL,                0,                     AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = CINEMA4K_24 }, 0,         0,           VE, "cinema_mode" },
+    { "prog_order",    "Progression Order", OFFSET(prog_order),    AV_OPT_TYPE_INT,   { .i64 = LRCP        }, LRCP,      CPRL,        VE, "prog_order"  },
+    { "lrcp",          NULL,                0,                     AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = LRCP        }, 0,         0,           VE, "prog_order"  },
+    { "rlcp",          NULL,                0,                     AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = RLCP        }, 0,         0,           VE, "prog_order"  },
+    { "rpcl",          NULL,                0,                     AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = RPCL        }, 0,         0,           VE, "prog_order"  },
+    { "pcrl",          NULL,                0,                     AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = PCRL        }, 0,         0,           VE, "prog_order"  },
+    { "cprl",          NULL,                0,                     AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = CPRL        }, 0,         0,           VE, "prog_order"  },
+    { "numresolution", NULL,                OFFSET(numresolution), AV_OPT_TYPE_INT,   { .i64 = 6           }, 1,         10,          VE },
+    { "numlayers",     NULL,                OFFSET(numlayers),     AV_OPT_TYPE_INT,   { .i64 = 1           }, 1,         10,          VE },
+    { "disto_alloc",   NULL,                OFFSET(disto_alloc),   AV_OPT_TYPE_INT,   { .i64 = 1           }, 0,         1,           VE },
+    { "fixed_alloc",   NULL,                OFFSET(fixed_alloc),   AV_OPT_TYPE_INT,   { .i64 = 0           }, 0,         1,           VE },
+    { "fixed_quality", NULL,                OFFSET(fixed_quality), AV_OPT_TYPE_INT,   { .i64 = 0           }, 0,         1,           VE },
     { NULL },
 };
 
@@ -414,24 +405,25 @@ static const AVClass class = {
 
 AVCodec ff_libopenjpeg_encoder = {
     .name           = "libopenjpeg",
+    .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("OpenJPEG JPEG 2000"),
     .type           = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
-    .id             = CODEC_ID_JPEG2000,
+    .id             = AV_CODEC_ID_JPEG2000,
     .priv_data_size = sizeof(LibOpenJPEGContext),
     .init           = libopenjpeg_encode_init,
     .encode2        = libopenjpeg_encode_frame,
     .close          = libopenjpeg_encode_close,
     .capabilities   = 0,
-    .pix_fmts       = (const enum PixelFormat[]){
-        PIX_FMT_RGB24, PIX_FMT_RGBA, PIX_FMT_RGB48,
-        PIX_FMT_GRAY8, PIX_FMT_GRAY16, PIX_FMT_Y400A,
-        PIX_FMT_YUV420P, PIX_FMT_YUV422P, PIX_FMT_YUVA420P,
-        PIX_FMT_YUV440P, PIX_FMT_YUV444P,
-        PIX_FMT_YUV411P, PIX_FMT_YUV410P,
-        PIX_FMT_YUV420P9, PIX_FMT_YUV422P9, PIX_FMT_YUV444P9,
-        PIX_FMT_YUV420P10, PIX_FMT_YUV422P10, PIX_FMT_YUV444P10,
-        PIX_FMT_YUV420P16, PIX_FMT_YUV422P16, PIX_FMT_YUV444P16,
-        PIX_FMT_NONE
+    .pix_fmts       = (const enum AVPixelFormat[]) {
+        AV_PIX_FMT_RGB24, AV_PIX_FMT_RGBA, AV_PIX_FMT_RGB48,
+        AV_PIX_FMT_RGBA64,
+        AV_PIX_FMT_GRAY8, AV_PIX_FMT_GRAY16, AV_PIX_FMT_YA8,
+        AV_PIX_FMT_YUV420P, AV_PIX_FMT_YUV422P, AV_PIX_FMT_YUVA420P,
+        AV_PIX_FMT_YUV440P, AV_PIX_FMT_YUV444P,
+        AV_PIX_FMT_YUV411P, AV_PIX_FMT_YUV410P,
+        AV_PIX_FMT_YUV420P9, AV_PIX_FMT_YUV422P9, AV_PIX_FMT_YUV444P9,
+        AV_PIX_FMT_YUV420P10, AV_PIX_FMT_YUV422P10, AV_PIX_FMT_YUV444P10,
+        AV_PIX_FMT_YUV420P16, AV_PIX_FMT_YUV422P16, AV_PIX_FMT_YUV444P16,
+        AV_PIX_FMT_NONE
     },
-    .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("OpenJPEG JPEG 2000"),
     .priv_class     = &class,
 };