mpegvideo: Move OutFormat enum to mpegutils.h
[ffmpeg.git] / libavcodec / escape124.c
index 0c3339b..6c4654c 100644 (file)
@@ -20,6 +20,7 @@
  */
 
 #include "avcodec.h"
+#include "internal.h"
 
 #define BITSTREAM_READER_LE
 #include "get_bits.h"
@@ -41,7 +42,7 @@ typedef struct CodeBook {
 } CodeBook;
 
 typedef struct Escape124Context {
-    AVFrame frame;
+    AVFrame *frame;
 
     unsigned num_superblocks;
 
@@ -61,11 +62,15 @@ static av_cold int escape124_decode_init(AVCodecContext *avctx)
 {
     Escape124Context *s = avctx->priv_data;
 
-    avctx->pix_fmt = PIX_FMT_RGB555;
+    avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_RGB555;
 
     s->num_superblocks = ((unsigned)avctx->width / 8) *
                          ((unsigned)avctx->height / 8);
 
+    s->frame = av_frame_alloc();
+    if (!s->frame)
+        return AVERROR(ENOMEM);
+
     return 0;
 }
 
@@ -77,8 +82,7 @@ static av_cold int escape124_decode_close(AVCodecContext *avctx)
     for (i = 0; i < 3; i++)
         av_free(s->codebooks[i].blocks);
 
-    if (s->frame.data[0])
-        avctx->release_buffer(avctx, &s->frame);
+    av_frame_free(&s->frame);
 
     return 0;
 }
@@ -143,10 +147,11 @@ static MacroBlock decode_macroblock(Escape124Context* s, GetBitContext* gb,
     // This function reads a maximum of 22 bits; the callers
     // guard this function appropriately
     unsigned block_index, depth;
-
-    if (get_bits1(gb)) {
+    int value = get_bits1(gb);
+    if (value) {
         static const char transitions[3][2] = { {2, 1}, {0, 2}, {1, 0} };
-        *codebook_index = transitions[*codebook_index][get_bits1(gb)];
+        value = get_bits1(gb);
+        *codebook_index = transitions[*codebook_index][value];
     }
 
     depth = s->codebooks[*codebook_index].depth;
@@ -196,12 +201,13 @@ static const uint16_t mask_matrix[] = {0x1,   0x2,   0x10,   0x20,
                                        0x400, 0x800, 0x4000, 0x8000};
 
 static int escape124_decode_frame(AVCodecContext *avctx,
-                                  void *data, int *data_size,
+                                  void *data, int *got_frame,
                                   AVPacket *avpkt)
 {
     const uint8_t *buf = avpkt->data;
     int buf_size = avpkt->size;
     Escape124Context *s = avctx->priv_data;
+    AVFrame *frame = data;
 
     GetBitContext gb;
     unsigned frame_flags, frame_size;
@@ -213,8 +219,7 @@ static int escape124_decode_frame(AVCodecContext *avctx,
 
     uint16_t* old_frame_data, *new_frame_data;
     unsigned old_stride, new_stride;
-
-    AVFrame new_frame = { { 0 } };
+    int ret;
 
     init_get_bits(&gb, buf, buf_size * 8);
 
@@ -229,10 +234,14 @@ static int escape124_decode_frame(AVCodecContext *avctx,
     // Leave last frame unchanged
     // FIXME: Is this necessary?  I haven't seen it in any real samples
     if (!(frame_flags & 0x114) || !(frame_flags & 0x7800000)) {
+        if (!s->frame->data[0])
+            return AVERROR_INVALIDDATA;
+
         av_log(NULL, AV_LOG_DEBUG, "Skipping frame\n");
 
-        *data_size = sizeof(AVFrame);
-        *(AVFrame*)data = s->frame;
+        *got_frame = 1;
+        if ((ret = av_frame_ref(frame, s->frame)) < 0)
+            return ret;
 
         return frame_size;
     }
@@ -265,16 +274,15 @@ static int escape124_decode_frame(AVCodecContext *avctx,
         }
     }
 
-    new_frame.reference = 3;
-    if (avctx->get_buffer(avctx, &new_frame)) {
+    if ((ret = ff_get_buffer(avctx, frame, AV_GET_BUFFER_FLAG_REF)) < 0) {
         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "get_buffer() failed\n");
-        return -1;
+        return ret;
     }
 
-    new_frame_data = (uint16_t*)new_frame.data[0];
-    new_stride = new_frame.linesize[0] / 2;
-    old_frame_data = (uint16_t*)s->frame.data[0];
-    old_stride = s->frame.linesize[0] / 2;
+    new_frame_data = (uint16_t*)frame->data[0];
+    new_stride = frame->linesize[0] / 2;
+    old_frame_data = (uint16_t*)s->frame->data[0];
+    old_stride = s->frame->linesize[0] / 2;
 
     for (superblock_index = 0; superblock_index < s->num_superblocks;
          superblock_index++) {
@@ -353,11 +361,11 @@ static int escape124_decode_frame(AVCodecContext *avctx,
            "Escape sizes: %i, %i, %i\n",
            frame_size, buf_size, get_bits_count(&gb) / 8);
 
-    if (s->frame.data[0])
-        avctx->release_buffer(avctx, &s->frame);
+    av_frame_unref(s->frame);
+    if ((ret = av_frame_ref(s->frame, frame)) < 0)
+        return ret;
 
-    *(AVFrame*)data = s->frame = new_frame;
-    *data_size = sizeof(AVFrame);
+    *got_frame = 1;
 
     return frame_size;
 }
@@ -365,6 +373,7 @@ static int escape124_decode_frame(AVCodecContext *avctx,
 
 AVCodec ff_escape124_decoder = {
     .name           = "escape124",
+    .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Escape 124"),
     .type           = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
     .id             = AV_CODEC_ID_ESCAPE124,
     .priv_data_size = sizeof(Escape124Context),
@@ -372,5 +381,4 @@ AVCodec ff_escape124_decoder = {
     .close          = escape124_decode_close,
     .decode         = escape124_decode_frame,
     .capabilities   = CODEC_CAP_DR1,
-    .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Escape 124"),
 };