truemotion1: use av_freep()
[ffmpeg.git] / cmdutils.c
index 1fe0e56..b1d831d 100644 (file)
@@ -111,6 +111,21 @@ static void log_callback_report(void *ptr, int level, const char *fmt, va_list v
     fflush(report_file);
 }
 
+static void (*program_exit)(int ret);
+
+void register_exit(void (*cb)(int ret))
+{
+    program_exit = cb;
+}
+
+void exit_program(int ret)
+{
+    if (program_exit)
+        program_exit(ret);
+
+    exit(ret);
+}
+
 double parse_number_or_die(const char *context, const char *numstr, int type,
                            double min, double max)
 {
@@ -128,7 +143,7 @@ double parse_number_or_die(const char *context, const char *numstr, int type,
     else
         return d;
     av_log(NULL, AV_LOG_FATAL, error, context, numstr, min, max);
-    exit(1);
+    exit_program(1);
     return 0;
 }
 
@@ -139,7 +154,7 @@ int64_t parse_time_or_die(const char *context, const char *timestr,
     if (av_parse_time(&us, timestr, is_duration) < 0) {
         av_log(NULL, AV_LOG_FATAL, "Invalid %s specification for %s: %s\n",
                is_duration ? "duration" : "date", context, timestr);
-        exit(1);
+        exit_program(1);
     }
     return us;
 }
@@ -198,7 +213,10 @@ static const OptionDef *find_option(const OptionDef *po, const char *name)
     return po;
 }
 
-#if HAVE_COMMANDLINETOARGVW
+/* _WIN32 means using the windows libc - cygwin doesn't define that
+ * by default. HAVE_COMMANDLINETOARGVW is true on cygwin, while
+ * it doesn't provide the actual command line via GetCommandLineW(). */
+#if HAVE_COMMANDLINETOARGVW && defined(_WIN32)
 #include <windows.h>
 #include <shellapi.h>
 /* Will be leaked on exit */
@@ -304,7 +322,7 @@ static int write_option(void *optctx, const OptionDef *po, const char *opt,
         }
     }
     if (po->flags & OPT_EXIT)
-        exit(0);
+        exit_program(0);
 
     return 0;
 }
@@ -364,7 +382,7 @@ void parse_options(void *optctx, int argc, char **argv, const OptionDef *options
             opt++;
 
             if ((ret = parse_option(optctx, opt, argv[optindex], options)) < 0)
-                exit(1);
+                exit_program(1);
             optindex += ret;
         } else {
             if (parse_arg_function)
@@ -637,7 +655,7 @@ static void init_parse_context(OptionParseContext *octx,
     octx->nb_groups = nb_groups;
     octx->groups    = av_mallocz(sizeof(*octx->groups) * octx->nb_groups);
     if (!octx->groups)
-        exit(1);
+        exit_program(1);
 
     for (i = 0; i < octx->nb_groups; i++)
         octx->groups[i].group_def = &groups[i];
@@ -817,7 +835,7 @@ int opt_loglevel(void *optctx, const char *opt, const char *arg)
                "Possible levels are numbers or:\n", arg);
         for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(log_levels); i++)
             av_log(NULL, AV_LOG_FATAL, "\"%s\"\n", log_levels[i].name);
-        exit(1);
+        exit_program(1);
     }
     av_log_set_level(level);
     return 0;
@@ -927,7 +945,7 @@ int opt_max_alloc(void *optctx, const char *opt, const char *arg)
     max = strtol(arg, &tail, 10);
     if (*tail) {
         av_log(NULL, AV_LOG_FATAL, "Invalid max_alloc \"%s\".\n", arg);
-        exit(1);
+        exit_program(1);
     }
     av_max_alloc(max);
     return 0;
@@ -1295,7 +1313,7 @@ static unsigned get_codecs_sorted(const AVCodecDescriptor ***rcodecs)
         nb_codecs++;
     if (!(codecs = av_calloc(nb_codecs, sizeof(*codecs)))) {
         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Out of memory\n");
-        exit(1);
+        exit_program(1);
     }
     desc = NULL;
     while ((desc = avcodec_descriptor_next(desc)))
@@ -1924,13 +1942,13 @@ void *grow_array(void *array, int elem_size, int *size, int new_size)
 {
     if (new_size >= INT_MAX / elem_size) {
         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Array too big.\n");
-        exit(1);
+        exit_program(1);
     }
     if (*size < new_size) {
         uint8_t *tmp = av_realloc(array, new_size*elem_size);
         if (!tmp) {
             av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Could not alloc buffer.\n");
-            exit(1);
+            exit_program(1);
         }
         memset(tmp + *size*elem_size, 0, (new_size-*size) * elem_size);
         *size = new_size;