avfilter/showcqt: fix compilation with libswscale disabled
[ffmpeg.git] / tools / uncoded_frame.c
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <string.h>
4 #include "libavutil/avassert.h"
5 #include "libavdevice/avdevice.h"
6 #include "libavfilter/avfilter.h"
7 #include "libavfilter/buffersink.h"
8 #include "libavformat/avformat.h"
9
10 typedef struct {
11     AVFormatContext *mux;
12     AVStream *stream;
13     AVFilterContext *sink;
14     AVFilterLink *link;
15 } Stream;
16
17 static int create_sink(Stream *st, AVFilterGraph *graph,
18                        AVFilterContext *f, int idx)
19 {
20     enum AVMediaType type = avfilter_pad_get_type(f->output_pads, idx);
21     const char *sink_name;
22     int ret;
23
24     switch (type) {
25     case AVMEDIA_TYPE_VIDEO: sink_name =  "buffersink"; break;
26     case AVMEDIA_TYPE_AUDIO: sink_name = "abuffersink"; break;
27     default:
28         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Stream type not supported\n");
29         return AVERROR(EINVAL);
30     }
31     ret = avfilter_graph_create_filter(&st->sink,
32                                        avfilter_get_by_name(sink_name),
33                                        NULL, NULL, NULL, graph);
34     if (ret < 0)
35         return ret;
36     ret = avfilter_link(f, idx, st->sink, 0);
37     if (ret < 0)
38         return ret;
39     st->link = st->sink->inputs[0];
40     return 0;
41 }
42
43 int main(int argc, char **argv)
44 {
45     char *in_graph_desc, **out_dev_name;
46     int nb_out_dev = 0, nb_streams = 0;
47     AVFilterGraph *in_graph = NULL;
48     Stream *streams = NULL, *st;
49     AVFrame *frame = NULL;
50     int i, j, run = 1, ret;
51
52     //av_log_set_level(AV_LOG_DEBUG);
53
54     if (argc < 3) {
55         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR,
56                "Usage: %s filter_graph dev:out [dev2:out2...]\n\n"
57                "Examples:\n"
58                "%s movie=file.nut:s=v+a xv:- alsa:default\n"
59                "%s movie=file.nut:s=v+a uncodedframecrc:pipe:0\n",
60                argv[0], argv[0], argv[0]);
61         exit(1);
62     }
63     in_graph_desc = argv[1];
64     out_dev_name = argv + 2;
65     nb_out_dev = argc - 2;
66
67     av_register_all();
68     avdevice_register_all();
69     avfilter_register_all();
70
71     /* Create input graph */
72     if (!(in_graph = avfilter_graph_alloc())) {
73         ret = AVERROR(ENOMEM);
74         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Unable to alloc graph graph: %s\n",
75                av_err2str(ret));
76         goto fail;
77     }
78     ret = avfilter_graph_parse_ptr(in_graph, in_graph_desc, NULL, NULL, NULL);
79     if (ret < 0) {
80         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Unable to parse graph: %s\n",
81                av_err2str(ret));
82         goto fail;
83     }
84     nb_streams = 0;
85     for (i = 0; i < in_graph->nb_filters; i++) {
86         AVFilterContext *f = in_graph->filters[i];
87         for (j = 0; j < f->nb_inputs; j++) {
88             if (!f->inputs[j]) {
89                 av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Graph has unconnected inputs\n");
90                 ret = AVERROR(EINVAL);
91                 goto fail;
92             }
93         }
94         for (j = 0; j < f->nb_outputs; j++)
95             if (!f->outputs[j])
96                 nb_streams++;
97     }
98     if (!nb_streams) {
99         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Graph has no output stream\n");
100         ret = AVERROR(EINVAL);
101         goto fail;
102     }
103     if (nb_out_dev != 1 && nb_out_dev != nb_streams) {
104         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR,
105                "Graph has %d output streams, %d devices given\n",
106                nb_streams, nb_out_dev);
107         ret = AVERROR(EINVAL);
108         goto fail;
109     }
110
111     if (!(streams = av_calloc(nb_streams, sizeof(*streams)))) {
112         ret = AVERROR(ENOMEM);
113         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Could not allocate streams\n");
114     }
115     st = streams;
116     for (i = 0; i < in_graph->nb_filters; i++) {
117         AVFilterContext *f = in_graph->filters[i];
118         for (j = 0; j < f->nb_outputs; j++) {
119             if (!f->outputs[j]) {
120                 if ((ret = create_sink(st++, in_graph, f, j)) < 0)
121                     goto fail;
122             }
123         }
124     }
125     av_assert0(st - streams == nb_streams);
126     if ((ret = avfilter_graph_config(in_graph, NULL)) < 0) {
127         av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Failed to configure graph\n");
128         goto fail;
129     }
130
131     /* Create output devices */
132     for (i = 0; i < nb_out_dev; i++) {
133         char *fmt = NULL, *dev = out_dev_name[i];
134         st = &streams[i];
135         if ((dev = strchr(dev, ':'))) {
136             *(dev++) = 0;
137             fmt = out_dev_name[i];
138         }
139         ret = avformat_alloc_output_context2(&st->mux, NULL, fmt, dev);
140         if (ret < 0) {
141             av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Failed to allocate output: %s\n",
142                    av_err2str(ret));
143             goto fail;
144         }
145         if (!(st->mux->oformat->flags & AVFMT_NOFILE)) {
146             ret = avio_open2(&st->mux->pb, st->mux->filename, AVIO_FLAG_WRITE,
147                              NULL, NULL);
148             if (ret < 0) {
149                 av_log(st->mux, AV_LOG_ERROR, "Failed to init output: %s\n",
150                        av_err2str(ret));
151                 goto fail;
152             }
153         }
154     }
155     for (; i < nb_streams; i++)
156         streams[i].mux = streams[0].mux;
157
158     /* Create output device streams */
159     for (i = 0; i < nb_streams; i++) {
160         st = &streams[i];
161         if (!(st->stream = avformat_new_stream(st->mux, NULL))) {
162             ret = AVERROR(ENOMEM);
163             av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Failed to create output stream\n");
164             goto fail;
165         }
166         st->stream->codec->codec_type = st->link->type;
167         st->stream->time_base = st->stream->codec->time_base =
168             st->link->time_base;
169         switch (st->link->type) {
170         case AVMEDIA_TYPE_VIDEO:
171             st->stream->codec->codec_id = AV_CODEC_ID_RAWVIDEO;
172             st->stream->avg_frame_rate =
173             st->stream->  r_frame_rate = av_buffersink_get_frame_rate(st->sink);
174             st->stream->codec->width               = st->link->w;
175             st->stream->codec->height              = st->link->h;
176             st->stream->codec->sample_aspect_ratio = st->link->sample_aspect_ratio;
177             st->stream->codec->pix_fmt             = st->link->format;
178             break;
179         case AVMEDIA_TYPE_AUDIO:
180             st->stream->codec->channel_layout = st->link->channel_layout;
181             st->stream->codec->channels = avfilter_link_get_channels(st->link);
182             st->stream->codec->sample_rate = st->link->sample_rate;
183             st->stream->codec->sample_fmt = st->link->format;
184             st->stream->codec->codec_id =
185                 av_get_pcm_codec(st->stream->codec->sample_fmt, -1);
186             break;
187         default:
188             av_assert0(!"reached");
189         }
190     }
191
192     /* Init output devices */
193     for (i = 0; i < nb_out_dev; i++) {
194         st = &streams[i];
195         if ((ret = avformat_write_header(st->mux, NULL)) < 0) {
196             av_log(st->mux, AV_LOG_ERROR, "Failed to init output: %s\n",
197                    av_err2str(ret));
198             goto fail;
199         }
200     }
201
202     /* Check output devices */
203     for (i = 0; i < nb_streams; i++) {
204         st = &streams[i];
205         ret = av_write_uncoded_frame_query(st->mux, st->stream->index);
206         if (ret < 0) {
207             av_log(st->mux, AV_LOG_ERROR,
208                    "Uncoded frames not supported on stream #%d: %s\n",
209                    i, av_err2str(ret));
210             goto fail;
211         }
212     }
213
214     while (run) {
215         ret = avfilter_graph_request_oldest(in_graph);
216         if (ret < 0) {
217             if (ret == AVERROR_EOF) {
218                 run = 0;
219             } else {
220                 av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Error filtering: %s\n",
221                        av_err2str(ret));
222                 break;
223             }
224         }
225         for (i = 0; i < nb_streams; i++) {
226             st = &streams[i];
227             while (1) {
228                 if (!frame && !(frame = av_frame_alloc())) {
229                     ret = AVERROR(ENOMEM);
230                     av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Could not allocate frame\n");
231                     goto fail;
232                 }
233                 ret = av_buffersink_get_frame_flags(st->sink, frame,
234                                                     AV_BUFFERSINK_FLAG_NO_REQUEST);
235                 if (ret < 0) {
236                     if (ret != AVERROR(EAGAIN) && ret != AVERROR_EOF)
237                         av_log(NULL, AV_LOG_WARNING, "Error in sink: %s\n",
238                                av_err2str(ret));
239                     break;
240                 }
241                 if (frame->pts != AV_NOPTS_VALUE)
242                     frame->pts = av_rescale_q(frame->pts,
243                                               st->link  ->time_base,
244                                               st->stream->time_base);
245                 ret = av_interleaved_write_uncoded_frame(st->mux,
246                                                          st->stream->index,
247                                                          frame);
248                 frame = NULL;
249                 if (ret < 0) {
250                     av_log(st->stream->codec, AV_LOG_ERROR,
251                            "Error writing frame: %s\n", av_err2str(ret));
252                     goto fail;
253                 }
254             }
255         }
256     }
257     ret = 0;
258
259     for (i = 0; i < nb_out_dev; i++) {
260         st = &streams[i];
261         av_write_trailer(st->mux);
262     }
263
264 fail:
265     av_frame_free(&frame);
266     avfilter_graph_free(&in_graph);
267     if (streams) {
268         for (i = 0; i < nb_out_dev; i++) {
269             st = &streams[i];
270             if (st->mux) {
271                 if (st->mux->pb)
272                     avio_closep(&st->mux->pb);
273                 avformat_free_context(st->mux);
274             }
275         }
276     }
277     av_freep(&streams);
278     return ret < 0;
279 }