avcodec/adpcm: refactor init/flush code
[ffmpeg.git] / tests / ref / fate / sub-charenc
1 [Script Info]\r
2 ; Script generated by FFmpeg/Lavc\r
3 ScriptType: v4.00+\r
4 PlayResX: 384\r
5 PlayResY: 288\r
6 ScaledBorderAndShadow: yes\r
7 \r
8 [V4+ Styles]\r
9 Format: Name, Fontname, Fontsize, PrimaryColour, SecondaryColour, OutlineColour, BackColour, Bold, Italic, Underline, StrikeOut, ScaleX, ScaleY, Spacing, Angle, BorderStyle, Outline, Shadow, Alignment, MarginL, MarginR, MarginV, Encoding\r
10 Style: Default,Arial,16,&Hffffff,&Hffffff,&H0,&H0,0,0,0,0,100,100,0,0,1,1,0,2,10,10,10,0\r
11 \r
12 [Events]\r
13 Format: Layer, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text\r
14 Dialogue: 0,0:00:32.95,0:00:38.25,Default,,0,0,0,,КОЛУМБИА ПИКЧЪРС - АЗИЯ\NСОНИ ПИКЧЪРС и Е.Е. Co.\Nпредставят\r
15 Dialogue: 0,0:00:52.76,0:00:58.60,Default,,0,0,0,,Т И Г Ъ Р   И   Д Р А К О Н\r
16 Dialogue: 0,0:01:22.17,0:01:24.05,Default,,0,0,0,,Учителят Ли е тук.\r
17 Dialogue: 0,0:01:45.48,0:01:47.32,Default,,0,0,0,,Шу Лиен!\r
18 Dialogue: 0,0:01:54.53,0:01:57.24,Default,,0,0,0,,Ли Му Бай е тук.\r
19 Dialogue: 0,0:02:05.83,0:02:09.00,Default,,0,0,0,,- Как вървят нещата?\N- Добре. Моля, влезте!\r
20 Dialogue: 0,0:02:23.48,0:02:26.53,Default,,0,0,0,,Му Бай...\NМина много време.\r
21 Dialogue: 0,0:02:26.73,0:02:28.11,Default,,0,0,0,,Така е.\r
22 Dialogue: 0,0:02:28.57,0:02:31.41,Default,,0,0,0,,- Как върви бизнесът?\N- Добре.\r
23 Dialogue: 0,0:02:31.61,0:02:33.90,Default,,0,0,0,,- А ти как си?\N- Добре.\r
24 Dialogue: 0,0:02:40.16,0:02:42.79,Default,,0,0,0,,Монахът Дзенг каза,\Nче си в планината Удан.\r
25 Dialogue: 0,0:02:43.04,0:02:46.54,Default,,0,0,0,,Каза, че практикуваш\Nдълбока медитация.\r
26 Dialogue: 0,0:02:48.84,0:02:50.68,Default,,0,0,0,,Сигурно в планината\Nе много спокойно.\r
27 Dialogue: 0,0:02:51.25,0:02:53.46,Default,,0,0,0,,Завиждам ти.\r
28 Dialogue: 0,0:02:53.67,0:02:58.34,Default,,0,0,0,,Имам толкова много работа,\Nпочти не ми остава\Nвреме за почивка.\r
29 Dialogue: 0,0:03:00.26,0:03:03.89,Default,,0,0,0,,Оставих обучението рано.\r
30 Dialogue: 0,0:03:05.69,0:03:11.28,Default,,0,0,0,,Защо? Ти си боец на Удан.\NОбучението е всичко.\r
31 Dialogue: 0,0:03:11.90,0:03:14.86,Default,,0,0,0,,По време на медитация…\r
32 Dialogue: 0,0:03:15.07,0:03:18.49,Default,,0,0,0,,стигнах до място,\Nкъдето имаше дълбока тишина...\r
33 Dialogue: 0,0:03:19.87,0:03:22.79,Default,,0,0,0,,бях обграден от светлина...\r
34 Dialogue: 0,0:03:23.41,0:03:28.08,Default,,0,0,0,,времето и пространството изчезнаха.\r
35 Dialogue: 0,0:03:28.71,0:03:34.09,Default,,0,0,0,,Достигнах до състояние, за което\Nучителят не ми беше казвал.\r
36 Dialogue: 0,0:03:37.05,0:03:39.14,Default,,0,0,0,,Постигнал си просветление?\r
37 Dialogue: 0,0:03:39.34,0:03:41.22,Default,,0,0,0,,Не.\r
38 Dialogue: 0,0:03:41.72,0:03:45.81,Default,,0,0,0,,Не почувствах блаженството\Nна просветлението.\r
39 Dialogue: 0,0:03:46.02,0:03:52.86,Default,,0,0,0,,Вместо това... ме обгърна\Nбезкрайна мъка.\r
40 Dialogue: 0,0:03:53.40,0:03:56.57,Default,,0,0,0,,Не можах да издържа.\r
41 Dialogue: 0,0:03:57.49,0:03:59.74,Default,,0,0,0,,Прекъснах медитацията си.\r
42 Dialogue: 0,0:03:59.95,0:04:02.24,Default,,0,0,0,,Не можах да продължа.\r
43 Dialogue: 0,0:04:03.20,0:04:07.79,Default,,0,0,0,,Нещо...\Nме дърпаше назад.\r
44 Dialogue: 0,0:04:09.62,0:04:10.91,Default,,0,0,0,,Какво беше?\r
45 Dialogue: 0,0:04:15.46,0:04:18.00,Default,,0,0,0,,Нещо, от което не\Nмога да се освободя.\r
46 Dialogue: 0,0:04:23.39,0:04:24.68,Default,,0,0,0,,Скоро ли ще тръгваш?\r
47 Dialogue: 0,0:04:26.77,0:04:30.27,Default,,0,0,0,,Подготвяме охрана\Nза една доставка...\r
48 Dialogue: 0,0:04:30.48,0:04:31.94,Default,,0,0,0,,за Пекин.\r
49 Dialogue: 0,0:04:32.56,0:04:34.10,Default,,0,0,0,,Мога ли да те помоля...\r
50 Dialogue: 0,0:04:35.07,0:04:38.82,Default,,0,0,0,,да занесеш нещо на господин Те.\r
51 Dialogue: 0,0:04:44.28,0:04:48.12,Default,,0,0,0,,Зеленият меч на Съдбата!?\NДаваш го на господин Те!?\r
52 Dialogue: 0,0:04:48.37,0:04:52.67,Default,,0,0,0,,Да. Той винаги е бил\Nнашият най-голям покровител.\r
53 Dialogue: 0,0:04:52.88,0:04:56.55,Default,,0,0,0,,Не разбирам.\NКак можеш да се разделиш с него?\r
54 Dialogue: 0,0:04:56.76,0:04:59.93,Default,,0,0,0,,Той винаги е бил с теб.\r
55 Dialogue: 0,0:05:01.18,0:05:05.52,Default,,0,0,0,,Твърде много хора са\Nзагинали от това острие.\r
56 Dialogue: 0,0:05:09.68,0:05:14.52,Default,,0,0,0,,Чисто е единствено защото\Nкръвта се отмива лесно.\r
57 Dialogue: 0,0:05:15.40,0:05:20.61,Default,,0,0,0,,Ти го използваш справедливо.\NДостоен си за него.\r
58 Dialogue: 0,0:05:23.66,0:05:27.37,Default,,0,0,0,,Дойде време\Nда го оставя.\r
59 Dialogue: 0,0:05:27.58,0:05:31.21,Default,,0,0,0,,Е, какво ще правиш\Nот сега нататък?\r
60 Dialogue: 0,0:05:34.71,0:05:37.50,Default,,0,0,0,,Ела с мен в Пекин.\r
61 Dialogue: 0,0:05:37.71,0:05:41.42,Default,,0,0,0,,Лично ще дадеш меча\Nна господин Те.\r
62 Dialogue: 0,0:05:41.68,0:05:44.89,Default,,0,0,0,,Ще бъде както преди.\r
63 Dialogue: 0,0:05:47.01,0:05:51.68,Default,,0,0,0,,Първо трябва да отида\Nна гроба на учителя си.\r